Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2017-12-06 - MIędzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2018
Szanowni Szkolni Koordynatorzy konkursu
„Kangur Matematyczny”!

15 marca 2018 r. o godz. 9.00
odbędzie się dwudziesta siódma edycja

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2018


ZASIĘG TERYTORIALNY:
SCDiDN w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów: Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVII edycji konkursu.

PLAKAT:
Plakat można wydrukować, pobierając go ze strony głównego organizatora konkursu http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2018.pdf

ZGŁOSZENIE:
Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie https://www.kangur-mat.pl/szkola.php Szkoła zgłasza uczestników za pomocą konta. Korzystamy z istniejącego konta (konta utworzone w poprzedniej edycji są aktualne). W przypadku zgubienia loginu lub zmiany koordynatora, prosimy nie zakładać nowego konta, ale skontaktować się z koordynatorem regionalnym tel. 25/794-33-70.

Jeśli szkoła nie brała udziału w konkursie w ubiegłym roku, loguje się do systemu zgodnie z instrukcją na stronie www.kangur-mat.pl i zakłada konto.

  • Zwracamy się do Szkolnych Koordynatorów z prośbą o rozpoczęcie naboru uczestników konkursu „Kangur” i ich elektroniczną rejestrację do 2 lutego 2018 r.
  • Odpłatność od każdego uczestnika wynosi 9 zł dla wszystkich kategorii.
  • Zgodnie z regulaminem konkursu każdemu zgłoszonemu uczestnikowi przysługuje nagroda uczestnictwa (zabawki logiczne ZAKRĘCONE DRUCIKI), którą prześlemy wraz z testami i kartami odpowiedzi. W przypadku absencji w dniu zawodów, prosimy wręczyć te nagrody po terminie (nie odsyłać niewykorzystanych nagród do SCDiDN).
  • Zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły (do wydrukowania z konta szkoły) prosimy przesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty pocztą tradycyjną na adres SCDiDN w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl do 2 lutego 2018 r.


WPŁATY:
Wpłat na konkurs matematyczny „Kangur” należy dokonywać w terminie od 02.01.2018 r. do 02.02.2018 r. na konto:
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
ING BANK ŚLĄSKI o/Siedlce
Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810
w tytule wpłaty prosimy wpisać:
nazwę i adres szkoły oraz kod nadany w poprzedniej edycji.

Wpłata po wyznaczonym terminie może skutkować tym, że zgłoszeni uczniowie nie otrzymają nagrody uczestnictwa. W związku z tym prosimy Szkolnych Koordynatorów o terminowość w zgłaszaniu uczestników i dokonywaniu wpłat.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szkolny koordynator jest zobowiązany do:
  • aktualizowania danych szkoły oraz danych osobowych koordynatora konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
  • zgłoszenia uczestników konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
  • zebrania od uczniów pisemnego OŚWIADCZENIA RODZICÓW o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (do pobrania z konta szkoły) i przechowywać je w szkole do 30 września 2018 r.,
  • systematycznego logowania się na koncie szkoły i śledzenia aktualnych komunikatów,
  • dokonania wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników w terminie od 02.01.2018 r. do 02.02.2018 r.,
  • wydrukowania zgłoszenia konkursu ze strony internetowej i przesłania wraz z kserokopią dowodu wpłaty najpóźniej do 2 lutego 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl lub pod nr tel. 25/794-33-70.

Osoby mające trudności z obsługą konta szkoły lub pytania dotyczące organizacji konkursu zapraszamy na zespół problemowy dotyczący KONKURSU KANGUR, który odbędzie się 4 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 (wcześniej ul. O. Langego).

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Krystyny Osińskiej 6
tel.: (025) 794-33-70
e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl 
www.scdidn.siedlce.pl


Pliki do pobrania

instrukcja_konto.pdf - INSTRUKCJA DLA SZKOLNEGO KOORDYNATORA
Plakat2018.pdf - PLAKAT
Oswiadczenie_rodzica.pdf - OŚWIADCZENIE
KOMUNIKAT 1.pdf - Komunikat 1/XXVII
Regulamin.pdf - REGULAMIN KONKURSU KANGUR 2018