Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2018-02-21 - Konkurs fotograficzny PODLASIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Siedlce oraz Gminy Siedlce do udziału konkursie fotograficznym PODLASIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA.


Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
  • Formy ochrony przyrody na Podlasiu (kategoria może obejmować parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów znajdujące się na Podlasiu).
  • Przyroda i natura na Podlasiu

Prace należy nadsyłać do dnia 30 maja 2018 r.
, na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika
ul. K. Osińskiej 8
08-110 Siedlce

z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny Podlasie w obiektywie ekologa – dla Agnieszki Sempruch”


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl

Serdecznie zapraszam do udziału
Agnieszka Sempruch
doradca metodyczny ds. przyrody/biologii


Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf - KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN.pdf - REGULAMIN