Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2018-03-02 - Konkurs KANGUR 2018
Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu KANGUR 2018

 

Konkurs KANGUR 2018 odbędzie się 15 marca 2018 r. o godzinie 900

 

Bardzo prosimy o stworzenie uczestnikom konkursu właściwych warunków sprzyjających samodzielnej pracy i przeprowadzenie konkursu w szkołach zgodnie z załączoną Instrukcją. Instrukcję prosimy skserować dla opiekunów w każdej sali, w której przeprowadzany jest konkurs.

 

Zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie kart odpowiedzi, a szczególnie na konieczność zakodowania kategorii, w której uczeń przystępuje do konkursu. Gdyby uczeń wypełnił kartę błędnie, proszę wydrukować kartę (w formacie A4, są do pobrania na koncie szkoły) i poprosić ucznia o wypełnienie bez skreśleń. NIE KSERUJEMY KART ODPOWIEDZI! Obowiązkiem szkolnego koordynatora jest zadbać, by nie było kart ze skreśleniami i błędami. KART NIE ZGINAMY!

 

Karty odpowiedzi powinny być zwrócone do Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Szkoły lub przesłane na adres:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

08-110 SIEDLCE

ul. Krystyny Osińskiej 6

(z dopiskiem KANGUR 2018)

 

w nieprzekraczalnym terminie 16 marca 2018 r.

 

Przesyłane pocztą nie mogą mieć stempla późniejszego niż 16.03.2016 r. Prosimy ułożyć je w jednym kierunku, nagłówkiem do góry (nie zginać, nie spinać, nie zszywać, niczym nie przekładać). Do koperty z kartami prosimy włożyć protokół z przebiegu konkursu (do pobrania ze strony www.scdidn.siedlce.pl) oraz listę uczestników sporządzoną według kategorii, a w obrębie kategorii - alfabetycznie.

 

Dziękujemy za przeprowadzenie konkursu w szkołach, uczniom życzymy sukcesów, a Państwu satysfakcji.

Pliki do pobrania

instrukcja_koordynatora.pdf - INSTRUKCJA KOORDYNATORA
instrukcja_nadzor_konkursu.pdf - WSKAZÓWKI DLA OSÓB NADZORUJĄCYCH W SALACH
PROTOKÓŁ.pdf - PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU