Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Sprawdź naszą ofertę specjalną …

KonkursyII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej BAŁAŁAJKA

REGULAMIN
II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI ROSYJSKIEJ
„BAŁAŁAJKA”

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
Siedlce 27-28 marca 2014 r.1.  ORGANIZATORZY:
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,
 • IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach


2.  PATRONAT HONOROWY:
 • Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Alekseev,
 • Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik
 • Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski,
 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Tamara Zacharuk


3.  WSPARCIE FINANSOWE I ORGANIZACYJNE :
 • Fundacja RUSSKIY MIR,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
 • Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach
 • Wydawnictwo Szkolne PWN,
 • Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód,
 • MAPRYAL (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury)

4.    PATRONAT MEDIALNY:
TV Siedlce, Radio ESKA, Radio SPIN, Katolickie Radio Podlasie, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Echo Katolickie, Info Siedlce, Prestiż, Gazeta Siedlecka, Rosyjski Kurier Warszawski.

5.    CELE:
•    zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim poprzez piosenkę,
•    motywowanie do popularyzacji języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury,
•    umożliwienie uzdolnionym wokalnie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności oraz  zachęcanie do ich doskonalenia,
•    propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.


6.    PRZEDMIOT PREZENTACJI:
 • Wybrana jedna lub dwie dowolne piosenki rosyjskie w oryginale zaprezentowane przez solistę lub duet (dwie osoby śpiewające)  z akompaniamentem( maksymalnie 2 osoby) lub a’capella.
 • Wymagane jest, aby piosenki były dostosowane do wieku uczestnika.
 • Organizator nie przewiduje występów osób towarzyszących, np. grup tanecznych.
 • Organizatorzy przeprowadzą do dnia 30 stycznia 2014 r. eliminacje wstępne na podstawie nagrania utworów w wykonaniu uczestnika (wystarczy nagranie a’capella). Termin nadsyłania nagrań upływa 10 stycznia 2014 r.(decyduje data stempla pocztowego). Nagrania nadesłane po terminie nie będą uwzględnione.
 • Nagranie uczestnika wyłącznie na płycie CD, podpisanej imieniem i nazwiskiem wykonawcy, z określeniem typu szkoły (Szkoła Podstawowa / Gimnazjum) oraz tytułem piosenki, należy przesłać wraz  z Kartą Zgłoszenia (formularz poniżej) na adres:
IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
ul. Sokołowska 161 B
08-110 Siedlce
z dopiskiem: „EWA JAGIEŁŁO - FESTIWAL”.
 • Kolejność prezentacji ustali organizator.

7.    JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
•    umiejętności wokalne
•    poprawność fonetyczną
•    interpretację utworu
•    aranżację, choreografię, prezencję
•    język rosyjski

8.    TERMINARZ:
 • Festiwal odbędzie się w dniach 27 i 28 marca 2014 roku w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31.Uczestnicy w Karcie Zgłoszenia muszą podać rodzaj akompaniamentu towarzyszącego ich prezentacji (np. gitara, podkład muzyczny z CD). W zgłoszeniu należy umieścić streszczenie (nie: tłumaczenie) wykonywanego utworu w języku polskim (4-5 zdań).
 • Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt nagłośnieniowy oraz fortepian. Inne instrumenty, takie jak keyboard czy gitara uczestnicy przywożą ze sobą.
 • Organizatorzy zapewniają nocleg uczestnikom i ich opiekunom z odległych miejscowości (27/28 marca), wyżywienie wszystkich uczestników i opiekunów.
 • Uczestnicy zobowiązani są przywieźć ze sobą płytkę CD z podkładem muzycznym.
 • Lista uczestników zostanie ogłoszona na stronie www.rusysty.pl do dnia 10 lutego 2014 r.
 • UWAGA: Uczestnicy Gimnazjum, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Festiwalu BAŁAŁAJKA w Siedlcach, nie mogą uczestniczyć w Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi.

9.    NAGRODY:
Zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów pierwszych trzech miejsc w kategoriach:
SZKOŁY PODSTAWOWE (SOLISTA oraz DUET)
GIMNAZJA (SOLISTA oraz DUET).
Nagrodę Grand Prix Festiwalu stanowi wyjazd do Rosji.
Organizatorzy przewidują również wyróżnienia i nagrody specjalne.
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają Certyfikaty potwierdzenia udziału w Festiwalu. Dyrektorzy szkół otrzymają podziękowania.

10.    Organizator zastrzega sobie prawo  zmiany regulaminu, sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

11.     Odpowiedzialna za organizację festiwalu:
Ewa Jagiełło - nauczycielka jęz. rosyjskiego w IV LO w Siedlcach oraz doradca metodyczny ds. języka rosyjskiego w SCDiDN w Siedlcach, tel. 500-011-732, mail: jagewka@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!