Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Konkurs plastyczny "LETNIA PRZYGODA"
Konkurs plastyczny  LETNIA PRZYGODA przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, zainteresowanie pięknem  otaczającej przyrody, rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej ...