Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2019
21 marca 2019 r. odbędzie się dwudziesta ósma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2019. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów:Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVIII edycji konkursu...
XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedza biblijną, pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji, zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu oraz uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu, jako podstawy moralności chrześcijańskiej
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
Konkurs Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w Języku Niemieckim
KONKURS KOLĘD I POEZJI O BOŻYM NARODZENIU W JĘZYKU NIEMIECKIM przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu Siedlce. Konkurs obejmuje recytację poezji niemieckiej o Bożym Narodzeniu oraz wykonanie kolędy lub piosenki o świętach w języku niemieckim.
Konkurs geograficzny "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI"
Celem konkursu geograficznego "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI" jest aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dziedzinie geografii, pogłębianie wiedzy geograficznej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, kształcenie umiejętności matematycznych w nauczaniu geografii, pogłębianie współpracy między nauczycielami geografii.
VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych_WIELKA BRYTANIA
VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii, pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii, poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży, zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.
Konkurs chemiczny "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"
Konkurs Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ przeznaczony jest dla uczniów szkół‚ podstawowych. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania chemią,pogłębianie wiedzy chemicznej przez uczniów szkół podstawowych,   doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
Konkurs fizyczny "OD ENERGII DO MATERII"
Celem konkursu "OD ENERGII DO MATERII" jest rozbudzenie wśród uczniów podstawówek zainteresowania fizyką, pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki przez uczniów szkół podstawowych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
Żyję bez ryzyka – konkurs wiedzy o AIDS na prezentację multimedialną
Celem konkursu na prezentację multimedialną na temat profilaktyki HIV/AIDS Żyję bez ryzyka – konkurs wiedzy o AIDS jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do osób zakażonych  poprzez szerokie propagowanie tolerancji wobec chorych na AIDS, poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych oraz uzależnień wśród młodzieży oraz zintegrowanie środowisk młodzieżowych we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki HIV/AID.
Konkurs plastyczny BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Celem konkursu plastycznego BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji  i zwyczajów bożonarodzeniowych, pogłębienie wiedzy na temat znaczenia i symboliki  Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej, wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik malarskich.
Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej "STROFY POD SAMOWAREM"
Konkurs RECYTATORSKI POEZJI ROSYJSKIEJ przeznaczony jest dla ucznióww wszystkich typów szkół‚ z terenu byłego województwa siedleckiego.Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania uczniów rosyjska poezją