Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2019
21 marca 2019 r. odbędzie się dwudziesta ósma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2019. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów:Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVIII edycji konkursu...
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce. Celem MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, wyłonienie najlepszych uczniów, motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań, zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach, integracja środowiska szkół podstawowych.
IX DYKTANDO SIEDLECKIE
Celem DYKTANDA SIEDLECKIEGO jest upowszechnianie kultury języka, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, doskonalenie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych, rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli, propagowanie nawyków zdrowej rywalizacji oraz popularyzacji idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.


Konkurs chemiczny "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"
Konkurs Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ przeznaczony jest dla uczniów szkół‚ podstawowych. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania chemią,pogłębianie wiedzy chemicznej przez uczniów szkół podstawowych,   doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
Konkurs fizyczny "OD ENERGII DO MATERII"
Celem konkursu "OD ENERGII DO MATERII" jest rozbudzenie wśród uczniów podstawówek zainteresowania fizyką, pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki przez uczniów szkół podstawowych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.
VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych_WIELKA BRYTANIA
VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii, pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii, poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży, zacieśnianie współpracy i promowanie idei współzawodnictwa wśród szkół.
Konkurs geograficzny "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI"
Celem konkursu geograficznego "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI" jest aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dziedzinie geografii, pogłębianie wiedzy geograficznej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi, kształcenie umiejętności matematycznych w nauczaniu geografii, pogłębianie współpracy między nauczycielami geografii.
Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej "STROFY POD SAMOWAREM"
Konkurs RECYTATORSKI POEZJI ROSYJSKIEJ przeznaczony jest dla ucznióww wszystkich typów szkół‚ z terenu byłego województwa siedleckiego.Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania uczniów rosyjska poezją
III Międzyszkolne Dyktando Siedleckich Szkół Podstawowych w języku angielskim i niemieckim
III Międzyszkolne Dyktando Siedleckich Szkół Podstawowych w języku angielskim i niemieckim organizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  w Siedlcach pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika.
Konkurs geograficzny na prezentację multimedialną MOJA MAŁA OJCZYZNA
Konkurs geograficzny na prezentację multimedialną MOJA MAŁA OJCZYZNA. Przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej atrakcyjność „małej ojczyzny” jako miejsca zamieszkania i działalności gospodarczej na podstawie informacji wyszukanych w różnych źródłach ...