Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Małgorzata Witkowska - Michalak
Przedmiot: przedmioty zawodowe
Adres e-mail: Witkowska-Michalak.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 0602-353-917
Małgorzata 
		Witkowska - Michalak
Wykształcenie
 • mgr inż. mechaniki
 • nauczyciel dyplomowany
 • doradca metodyczny przedmiotów zawodowych
 • edukator
 • egzaminator OKE
 • studia podyplomowe : pedagogiczne
 • studia podyplomowe w zakresie Przedsiębiorczości
 • studia podyplomowe:moderatorów szkolnych - liderów WDN i ROS
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki
 • kurs Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Praktyczne zastosowanie aktywizujących metod nauczania w nauce przedmiotów zawodowych.
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczycieli i wychowawców.
 • Reforma szkolnictwa zawodowego
 • Konstruowanie programów nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodów
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa zawodowego
 • Organizowanie różnych form doskonalenia i doradztwa: konferencje, zespoły samokształceniowe i problemowe, lekcje otwarte, warsztaty ponadprzedmiotowe i przedmiotowo-metodyczne,konsultacje.
 • Opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
 • Współpraca z OKE w Warszawie
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych.
 • Praca w zespole doradców metodycznych - "IV etap kształcenia"
 • Praca w „Zespole do spraw uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Organizacja "Siedleckich Targów Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych"
 • Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie