Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta konsultacje zespołowe Spotkanie dla nauczycieli rozpoczynających pracę lub rozpoczynających staże na różne stopnie awansu zawodowego.
zainteresowani nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2, sala 201 10 - IX 14.30 - 16.30
zespół problemowy Sprawdzian 2015 i Matura 2015 - zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych. Oferta doradztwa i doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 25 - IX 14.30
chemia/fizyka Barcińska Grażyna Zespół problemowy Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej z chemii i fizyki. nauczyciele chemii i fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych SCDiDN ul. Pescantina 2 25 - IX 14.30
zespół problemowy Kierunki wspomagania nauczycieli fizyki i chemii przez placówkę doskonalenia w bieżącym roku szkolnym nauczyciele chemii i fizyki z gimnazjów SCDiDN ul.Pescantina 2 26 - IX 14.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz Zespół problemowy Gimnastyka podstawą sprawności ucznia
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach ul. Oskara Lange 8 25 - IX 12.00 - 14.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zespół problemowy Spotkanie organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6, sala 311 18 - IX 15.30
zespół problemowy Spotkanie organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6, sala 311 18 - IX 15.30
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - IX -
język niemiecki Bryłka Agata konsultacje zespołowe Awans zawodowy nauczyciela języka obcego nauczyciele języków obcych SCDiDN, sala 41 9 - IX 15.30
zespół problemowy Planowanie pracy nauczyciela języka obcego nauczyciele języków obcych SCDiDN, sala 41 16 - IX 15.30
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje grupowe Współpraca z doradcą w roku szkolnym 2014/15 - organizacja i tematyka konferencji, konsultacji, wyjazdów edukacyjnych, ... nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce 17 - IX 15.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy Organizacja pomocy metodycznej w roku szkolnym 2014/15 - propozycje warsztatów metodycznych i  ponad przedmiotowych; prezentacja sylwetek zaproszonych trenerów i efektów ukończenia proponowanych szkoleń
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani scdidn 11 - IX 14.30
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Zapoznanie z planem pracy doradczej w roku szkolnym 2014/2015
zainteresowani katecheci 8 - IX 15.00- 17.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół problemowy Organizacja pomocy metodycznej w roku szkolnym 2014/15 - tematyka konferencji i konsultacji, terminarze. nauczyciele informatki i techniki Publiczne Gimnazjum nr 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 I p. 11 - IX 15:30
język angielski Król Jolanta - - - - 0 - IX -
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta konsultacje zespołowe Planowanie awansu zawodowego nauczycieli. zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 10 - IX 14.30
konferencja Nowe podrę™czniki i nowelizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 11 - IX 14.30
geografia Lipińska Marta
9 - IX 15:30
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Zapoznanie z planem pracy doradczej na rok szkolny 2014/15

nauczyciele poloniści ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 18 - IX 14.00
plastyka Prachnio Bożena konferencja metodyczna Lekcja muzealna inspiracją działań plastycznych. Biblia w sztuce.
Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczyciele plastyki wszystkich typów szkół, inni zainteresowani Muzeum Regionalne w Siedlcach Piłsudskiego1 18 - IX 14:30
muzyka Różański Dariusz Festiwal Folklor muzyczny różnych narodów-prezentacje zespołów folklorystycznych z Litwy, Niemiec, Ukrainy, Słowacji i Polski w ramach    ,,XXII Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Tańca i Folkloru"
nauczyciele muzyki Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ul. Biskupa I.Świrskiego 5 - IX 18.00
zespół samokształceniowy Formy ekspresji muzycznej w gimnazjum
nauczyciele muzyki w gimnazjum SCDiDN 18 - IX 14.30
opieka i wychowanie Rucińska Beata zespół problemowy Postawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej.
nowozatrudnieni nauczyciele świetlic szkolnych Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (gabinet metodyczny) 10 - IX 14.00-15.30
konsultacja zespołowa ABC awansującego nauczyciela - Jak napisać plan rozwoju zawodowego?
nauczyciele rozpoczynający staż na różne stopnie awansu Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (gabinet metodyczny) 10 - IX 12.30-14.00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół samokształceniowy "Wzór na udane zajęcia z biologii i przyrody" - projekt edukacyjny Wzór na rozwój Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności.
nauczyciele biologii, przyrody ZSP nr 2 Siedlce, ul. O. Langego 8, s.12 11 - IX 14.00
wyjazd edukacyjny Warsztaty przyrodnicze w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Potwierdzenie zgłoszeń proszę składać do 3 września na adres mailowy- agnieszkasempruch@op.pl
zainteresowani nauczyciele Kruszyniany, Waniewo, Tykocin 19 - IX wyjazd 19 -20 września, wyjazd 6 rano
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Stan i perspektywy rozwoju bibliotek w Polsce
nauczyciele bibliotekarze SCDiDN 24 - IX 13.00
zespół problemowy Spotkanie dla nowozatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy
zainteresowani nauczyciele bibliotekarze PG 4 30 - IX 13.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata Konsultacje zespołowe Diagnoza potrzeb nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Współpraca z doradcą metodycznym w roku szkolnym 2014/2015
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych biblioteka szkolna ZSP nr 3 w Siedlcach 8 - IX 14,00
Konsultacje z nauczycielami rozpoczynającymi pracę Awans zawodowy nauczyciela zawodu
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych biblioteka szkolna ZSP nr 3 w Siedlcach 22 - IX 14,00
historia i WOS Woźnica Anita - - - - 0 - IX -


statystyka