Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konferencja Uroczyste podsumowanie konkursów dla gimnazjalistów: "Z chemią w przyszłość" oraz "Od energii do materii". laureaci konkursów z opiekunami oraz zainteresowani uczniowie gimnazjów UPH Instytut Chemii ul. 3 Maja 54 11 - VI 10.00
konsultacje zespołowe Doradztwo metodyczne w zakresie chemii i fizyki - ewaluacja. zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki IV LO ul Sokołowska 161 B sala 207 12 - VI 14.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz Kurs na wychowawcę wypoczynku.(8-11.06.2018) zainteresowani SCDiDN w Siedlcach 8 - VI 15.00
Kurs na kierownika wypoczynku.(8-9.06.2017) zainteresowani SCDiDN w Siedlcach 8 - VI 15.00
Eliminacje do IX Mistrzostw Siedlec Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce   (11-12.06.2018 godz 9.00)
Finał 14.06.2017 godz 10.00
szkoły ponadgimnazjalne - miasto Siedlce "Orlik" ul. Popiełuszki 11 - VI 9.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zespół problemowy Podsumowanie pracy doradczej w roku szkolnym 2017/18. Planowanie działań na rok następny Zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i specjaliści. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 5 - VI 15.30
Zajęcia otwarte doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji kluczowych na zajęciach rewalidacyjnych Zainteresowani nauczyciele, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 13 - VI 11.45- 12.30
język niemiecki Bryłka Agata konkurs Przegląd Małych Form Teatralnych Języki Obce 2018 zgłoszone zespoły ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala audiowizualna 8 - VI 09.00
konsultacje indywidualne Język obcy w podstawie programowej nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. K. Osińskiej 12 19 - VI 14.30
język rosyjski Jagiełło Ewa wycieczka edukacyjna Religia prawosławna - święta, obrządek, tradycje,... zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego Cerkiew Św. Trójcy w Siedlcach, ul. Brzeska 15 4 - VI 12.15
lekcja otwarta doradcy Jedziemy na wakacje! - tematyka wakacyjna w aplikacjach internetowych. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 6 - VI 8.10 - 8.55
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy Podsumowanie mijającego roku szkolnego - przydatność zrealizowanych warsztatów, szkoleń;   wnioski z  diagnozy potrzeb nauczycieli, oferta na rok szkolny 2018/2019
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 12 - VI 10.00
zajęcia otwarte "Na wiosennej łące" zajęcia w grupie dzieci 4-letnich z wykorzystaniem elementów systemu  Edukacja przez Ruch
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach 12 - VI 9.10
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Podsumowanie pracy doradczej w roku szkolnym 2017/2018. Planowanie działań na przyszły rok szkolny.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 6 - VI 15.30-17.30
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji religii.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 8 - VI 8.55 - 9.40
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół porblemowy Podsumowanie pracy doradczej w roku szkolnym 2017/2018. Planowanie zadań na rok następny. nauczyciele informatyki SP 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10, sala 18 7 - VI 15:30
Lekcja otwarta Cyfrowy montaż filmów nauczyciele informatyki SP 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10, sala 18 11 - VI 10:35-11:20
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Teaching grammar - the Futures: Future Simple, Continuous, Perfect Simple and Perfect Continuous.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 12 - VI 10:50 - 11:35
zespół samokształceniowy Egzamin Ósmoklasisty - analiza zadań.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 13 - VI 14:00 - 15:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Gry i zabawy ogólnorozwojowe. zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 209 13 - VI 11.45
zespół problemowy Zadania edukacyjne wymagające złożonego myślenia.  zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 13 - VI 16.15
geografia Lipińska Marta zespół problemowy Posumowanie pracy doradczej 2017/2018. Planowanie działań, konkursów na nowy rok szkolny. 
Metody pracy z uczniem zdolnym - przygotowanie ucznia do olimpiady geograficznej.
nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 5 - VI 15.30
kurs Kurs Kierownik wycieczek szkolnych.
Forma odpłatna. Zgłoszenia uczestników do 5 czerwca sms 606286587. Marta Lipińska
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału do 5 czerwca I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 9 - VI 8.30 - 16.00
kurs blended learningowy Motywująca funkcja oceniania kształtującego na każdym etapie kształcenia - podsumowanie kursu blended learningowego uczestnicy kursu I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 18 - VI 15.30
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO
Podsumowanie rocznej pracy sieci.
Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 12 - VI 15.30
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności kluczowych na lekcjach języka polskiego w techniku
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 11 - VI 10.40
zespół problemowy Podsumowanie pracy doradczej w roku szkolnym 2017/2018. Planowanie zadań na rok następny
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. K. Osińskiej 8 15 - VI 14.00
plastyka Prachnio Bożena zajęcia w plenerze Plener malarski
zgłoszeni uczniowie z nauczycielami Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 7 - VI 8:30 - 15:00 /15:30
lekcja otwarta doradcy Obserwacja z natury. Coś w trawie piszczy
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 12 - VI 13:40-14:25
zespół problemowy O sztuce ze sztuką
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 13 - VI 15:30
zespół problemowy O sztuce ze sztuką. Refleksje i oczekiwania
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 13 - VI 15:30
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Fonogestyka - przygotowanie ucznia do czytania nut głosem. zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 7 - VI 14.00
Lekcja otwarta doradcy Muzyka w klasie IV zainteresowani nauczyciele muzyki Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 13 - VI 12.35
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - VI -
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji złożonych na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 sala 5A 4 - VI 12:50
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy Regulacja aktywności enzymatycznej w komórkach.Lekcja w klasie II - poziom rozszerzony. zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8, s.16 4 - VI 8.50-9.35
konferencja Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego "Podlasie w obiektywie ekologa".  nagrodzeni i wyróżnieni laureaci konkursu wraz z opiekunami ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8, s.16 14 - VI 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Zespół problemowy Podsumowanie działań i planowanie pracy na przyszły rok Nauczyciele bibliotekarze SCDiDN 7 - VI 12.00
Zajęcia otwarte doradcy metodycznego Podręczniki w bibliotece Nauczyciele bibliotekarze SP 8 w Siedlcach 11 - VI 10.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata zespół problemowy Podsumowanie pracy doradcy w br. szkolnym. Potrzeby i oczekiwania nauczycieli przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2018/2019
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 4 - VI 14,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Kompetencje personalne i społeczne na lekcjach z przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 5 - VI 8,45
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.  nauczyciele wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, sala nr 17 11 - VI 12.40-13.40
zespół problemowy Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018. nauczyciele wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, sala nr 17 15 - VI 14 -16


statystyka