Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta konkurs Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2015.
zgłoszeni uczniowie zgłoszone szkoły 19 - III 9.00
konsultacje Odbiór kart odpowiedzi, uwagi dotyczące konkursu (wszelkie wątpliwości proszę zgłaszać pod numer 660-688-107).
szkolni koordynatorzy konkursu KANGUR SCDiDN w Sielcach ul. Pescantina 2. 19 - III 11.00 - 15.45
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Konkurs fizyczny dla gimnazjalistów - zakres tematyczny etapu finałowego.
Nauczyciele fizyki z gimnazjów. SCDiDN ul. Pescantina 2 5 - III 15.15
Konsultacje zespołowe Mój uczeń przed nową maturą z chemii.
Nauczyciele chemii ze szkół ponadgimnazjalnych. SCDiDN 12 - III 15.15
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie IV) SP nr 7 w Siedlcach ul. Starowiejska 23 5 - III 10.30
warsztaty przedmiotowo-metodyczne UNIHOKEJ ATRAKCYJNYM POMYSŁEM NA LEKCJĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
prowadzący: Dariusz Kąkol, Lidia Ługowska
zainteresowani nauczyciele ZS nr 1 ul. Graniczna 26 - III czwartek 26.03.15 i piątek 27.03.15 od godz 15.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta konsultacje zespołowe Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej. Nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 5 - III 12.30 - 14.00
lekcja otwarta Metody pracy z uczniem autystycznym. Prowadzenie Anna Mościcka Nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim 18 - III 14.30 - 15.30
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - III -
język niemiecki Bryłka Agata zespół samokształceniowy Typologia form nieformalnego uczenia się języków obcych nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 9 - III 15.30
konkurs IV Wiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Moja Ulubiona Piosenka" zgłoszone zespoły Siedlce, PG nr 2, ul. Szkolna 2 20 - III 10.00
język rosyjski Jagiełło Ewa konkurs I edycja konkursu wiedzy o Rosji - półfinał i finał. zgłoszeni uczestnicy z nauczycielami jęz. rosyjskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8 14 - III 9.00-14.00
lekcja otwarta doradcy "Znak miękki, ale jak go rozgryźć?" - Jak uczyć poprawnego użycia "ь"? nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce, sala 306 23 - III 8.10-8.55
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zajęcia otwarte

Ćwiczenia  gimnastyczne z elementami aerobiku dla dzieci 5-letnich

nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani MP 27 z Oddziałami Integracyjnymi 12 - III godz 13.oo
warsztaty metodyczne


Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne  przedszkolaków.
Prowadząca  dr Ewa Lewandowska APS

nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SCDiDN 14 - III godz 8.30 --17.00
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta Powołania zakonne jako szczególny dar od Boga.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 9 - III 8.55 - 9.40
konkurs IV  Konkurs Wiedzy dla kl. III
laureaci etapu szkolnego SCDiDN 27 - III 9.00 - 10.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół problemowy  Tablice interaktywne w Intenecie - ProConect, RealTimeBoard. Sprawdziany i quizy na urządzeniach przenośnych. zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul. Sekulska 10 19 - III 15:30 - 17:30
język angielski Król Jolanta Lekcja otwarta doradcy metodycznego Oxford - sławne miasto uniwersyteckie na południu Anglii - prezentacje uczniów. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 25 - III 8:55 - 9:40
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Metody pracy z uczniem ze SPE w klasie I. Organizacja pracy w klasie integracyjnej. zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym S P nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 6 - III 14.25
konferencja Propozycja materiałów edukacyjnych Wydawnictwa MAC Edukacja do "Naszego elementarza". zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 11 - III 14.00
zespół problemowy

Plastek i jego zaczarowane pudełko. Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej. 

zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym do 11 marca SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 20 - III 14.30
geografia Lipińska Marta konsultacje zespołowe Spotkanie konsultacyjne  w ramach działań konkursowych ,, Nie ma geografii bez matematyki"
nauczyciele uczniów uczestniczących w konkursie Floriańska 10 I LO 12 - III 15:00
zespół samokształceniowy IRAN - przyjazny kraj islamski? - pokaz zdjęć  i relacja z podróży do kraju Persów. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im . B. Prusa, Floriańska 10 17 - III 15.15
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Jak motywować uczniów do pracy na lekcjach? Poszukiwanie praktycznych rozwiązań
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 26 - III 15.00
plastyka Prachnio Bożena zespół problemowy Liga Przedmiotowa - zebranie robocze
nauczyciele plastyki szkół podstawowych, miasto Siedlce PG 1 Konarskiego 5/7 s. 111 4 - III 16:00
lekcja otwarta doradcy Inspirowany twórczością kubistów  Portret w kolorze
nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s. 112 17 - III 14:30-15:15
muzyka Różański Dariusz konsultacje zespołowe IV Wiosenny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej ,,Moja Ulubiona Piosenka" Zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 2 20 - III 10.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata zespół problemowy Spotkanie organizacyjne szkolnych koordynatorów V Międzyszkolnego Turnieju Piłki Stołowej. Podczas tego spotkania upływa termin składania KART ZGŁOSZEŃ.
szkolni koordynatorzy turnieju Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 12 - III 14.30-15.30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka - - - - 0 - III -
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta lekcja otwarta Gazetka szkolna - papierowa czy elektroniczna?
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 11 - III 12.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza ABC ekologii informacji
zainteresowani nauczyciele SCDiDN 26 - III 13.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny Spotkanie organizatorów VIII Siedleckich Targów Edukacyjnych Wyższych Uczelni
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach 12 - III 16,00
projekt edukacyjny Spotkanie organizatorów VIII Siedleckich Targów Edukacyjnych Wyższych Uczelni
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 19 - III 16,00
projekt edukacyjny VIII Siedleckie Tragi Edukacyjne Wyższych Uczelni "Ku przyszłości zawodowej"
uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach 20 - III 10,00 - 14,00
historia i WOS Woźnica Anita Lekcja otwarta doradcy metodycznego Elementy nauczania kształtującego w praktyce szkolnej.
Nauczyciele historii i wos-u wszystkich typów szkół I LO im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 18 - III 11:45 - 13.30
zespół problemowy Gra historyczna w Siedlcach - spotkanie organizacyjne.
nauczyciele histori i wiedzy o społeczeństwie - szkoły podstawowe i gimnazja I LO im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 19 - III 14-15.30


statystyka