Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe O projekcie podstawy programowej z chemii nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych SCDiDN ul. Pescantina 2 16 - I 14.30
Lekcja otwarta doradcy Elementy myślenia wizualnego na przykładzie lekcji chemii w zakresie rozszerzonym. nauczyciele chemii szkół ponadgimnazjalnych IV LO ul. Sokołowska 161 B 24 - I 12.40
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta Kształtowanie sprawności ogólnej w grach i zabawach ruchowych
zainteresowania nauczyciele ZSP nr 2 wSiedlcach 16 - I 14.55
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zajęcia otwarte Bezpieczne zabawy na śniegu - zajęcia w klasie "0" integracyjnej Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy. Po uprzednim zgłoszeniu. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 105 12 - I
zajęcia otwarte Ćwiczenia słownikowe- zajęcia z uczniem klasy II Zainteresowani nauczyciele i pedagodzy. Po uzgodnieniu telefonicznym z doradcą metodycznym. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 404 17 - I 12.40- 13.40
Kurs blended learningowy (ostatnie spotkanie) "Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej- edukacja włączająca"- zakończenie zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 19 - I 15.00 - 16.30
język niemiecki Bryłka Agata konkurs Konkurs Kolęd i Poezji o Bożym Narodzeniu w Języku Niemieckim (zgłoszenia do 09.01.2017) zgłoszone zespoły SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 19 - I gimnazjum 9.30; szkoły ponadgimnazjalne 10.30
język rosyjski Jagiełło Ewa Kurs blended learning "Jak Rosja długa i szeroka ..." - spotkanie podsumowujące kurs blended learning. uczestnicy kursu IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 5 - I 15.00 - 16.30
wyjazd edukacyjny "Spotkanie z Dziadkiem Mrozem na Białorusi". zgłoszeni nauczyciele języka rosyjskiego wraz z uczniami zbiórka dworzec PKP w Siedlcach 13 - I 6.00 - ok. 21.30
warsztaty "Ciekawe lekcje języka rosyjskiego." zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 25 - I 15.00 - 16.30
lekcja otwarta doradcy "Czytamy w językach obcych: rosyjska literatura piękna" - mini - maraton czytania po rosyjsku. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, czytelnia (parter) 30 - I 12.40 - 13.25
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty metodyczne ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDIDN 14 - I początek godz 9.00
warsztaty metodyczne WIELOKIERUNKOWA PERCEPCJA MUZYKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE zainteresowani nauczyciele SCDIDN 15 - I początek godz 9.00
zajęcia otwarte Zabawy matematyczne z wykorzystaniem "Wiatraka matematycznego" - prezentacja działań w grupie najmłodszej i najstarszej.
nauczyciele wychowania przedszkolnego Miejskie Przedszkole nr 13 im. D. Gellner ul Woszczerowicza 9 26 - I 9.10
zespół problemowy Refleksyjny nauczyciel - dlaczego warto poznać narzędzie i metodę pracy pn "Wiatrak matematyczny" autorstwa Izabeli Żukowskiej  i Urszuli Dąbrowskiej. Inne pomoce do edukacji matematycznej
nauczyciele wychowania przedszkolnego Miejskie Przedszkole nr 13 im. D. Gellner ul Woszczerowicza 9 26 - I 10.00
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta Objawienie Pańskie w liturgii Kosciola.
zainteresowani katecheci SP 6 sala 311 4 - I 9.50-10.35
zespól samokształceniowy Utrudzeni codziennością usiądźmy przy wspólnym stole..............
katecheci SP nr 6 sala 311 12 - I 16.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz kurs Prezi - nowe spojrzenie na prezentacje cz. 3 zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 5 - I 16:30-19:30
lekcja otwarta doradcy Liczby pierwsze - funkcje i pętle nauczyciele informatyki Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 10 - I 8:50-9:35
warsztaty Nauka programowania z użyciem robotów mBot nauczyciele informatyki Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 12 - I 15:30-18:30
język angielski Król Jolanta zespół problemowy Reading Comprehension z wykorzystaniem tekstu literackiego.
nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 20 - I 15:00 - !6:30
konsultacje grupowe Robocze spotkanie w sprawie konkursów i zakresu materiału.
nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 27 - I 15:00 - !6:30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykorzystanie tekstu literackiego na lekcji języka angielskiego. Ćwiczenia praktyczne na rozumienie tekstu czytanego.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 31 - I 11:45 - 12:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej poprzez gry i zabawy.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 19 - I 14.30
zajęcia otwarte Rozwijanie motoryki małej z zastosowaniem terapii ręki u uczniów ze SPE
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 27 - I 13.30 - 14.30
geografia Lipińska Marta lekcja otwarta doradcy

Kultura w rozwoju społeczeństw -  wychowanie do wartości, kształtowanie postaw.

- lekcja w klasie I
zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 10 - I 8.00 - 9.00
zespół samokształceniowy Wielokulturowa Malezja - spotkanie poprowadzi Elżbieta Stefańczyk zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 11 - I 15.30
konsultacje zespołowe Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów geograficznych proponowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - terminy, cele, tematyka. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 18 - I 15.30
konsultant Matysek Joanna - - - - 0 - I -
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Analiza i interpretacja tekstów kultury z wykorzystaniem metod aktywizujących
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 9 - I 13.10
warsztaty Kompetencje interpersonalne nauczyciela w budowaniu relacji z uczniami i rodzicami
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 26 - I 14.00
konsultacje zespołowe Myślenie wizualne w praktyce szkolnej nauczyciela
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 27 - I 14.00
plastyka Prachnio Bożena konkurs plastyczny dla uczniów ze SPE Boże Narodzenie moich marzeń
przyjmowanie prac do 16 stycznia 2017 r.
zainteresowani nauczyciele i uczniowie (SP i Gimnazjum) SCDiDN, Pescantina 2 16 - I
zespół samokształceniowy Liga Przedmiotowa - ustalenie zakresu materiału
nauczyciele plastyki szkól podstawowych PG 1 Konarskiego 5/7 czytelnia 18 - I 15:30
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie umiejętności przedmiotowych na zajęciach plastycznych
nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 23 - I 14:30-15:15
muzyka Różański Dariusz Zajęcia otwarte doradcy Muzyczna kanonada- młodzież śpiewa kanony. zainteresowani nauczyciele PG 4 20 - I 16.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata Forum Wychowawców i Pedagogów Szkolnych "DZIECKO BEZPIECZNE" Jak mówić, żeby rodzic chciał słuchać? Wykład poprowadzi psycholog p. Maria Albrechcińska - Oleksiuk
pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele - wychowawcy SCDiDN ul. Pescantina 2 13 - I 13.30-15.00
warsztaty płatne (15 godz.) SYTUACJE TRUDNE W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH - warsztaty poprowadzi psycholog p. Maria Albrechcińska  - Oleksiuk. II część warsztatów w dniu 14 I 2017r. w sobotę o godz.9.00
pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele - wychowawcy SCDiDN ul. Pescantina 2 13 - I 15.00-18.00
warsztaty metodyczne GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE rozwijające kreatywność oraz umiejętności społeczne. Obowiązuje strój sportowy.
zgłoszeni nauczyciele, którzy uczestniczyli w I części zajęć (lista zamknięta) SCDiDN ul.Pescantina 2 14 - I 9.00-13.30
spotkanie otwarte z cyklu "Wychowawca z pasją" Wartości w życiu człowieka. Wykorzystanie filmu w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia do 16 I 2017r. za pomocą SMS pod nr tel. 606 836 049
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 19 - I 16.00-19.30
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształtowanie umiejętności kluczowych na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 sala 4 12 - I 9:45
Zespół problemowy MLP z matematyki - wymagania, analiza zadań nauczyciele matematyki szkół podstawowych SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 19 - I 14:30
Zespół samokształceniowy Matematyk - wychowawcą. Kształtowanie postaw uczniowskich - priorytet MEN. zainteresowani nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 26 - I 14:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół problemowy Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
zainteresowani nauczycieli ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8, s.16 3 - I 15.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Lekcja biologii w kl. II LO - poziom rozszerzony . Temat: " Mszaki rośliny o dominującym gametoficie".
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8,s.12 16 - I 11.30-12.15
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte Niekonwencjonalne metody pracy z czytelnikiem - czytanie wrażeniowe zainteresowani nauczyciele bibliotekarze PG nr 4 w Siedlcach ul. Pescantina 2 18 - I 13.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Jak uczyć się skuteczniej zainteresowani nauczyciele bibliotekarze SCDiDN 26 - I 11.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata kurs blended learningowy ( ostatnie spotkanie) "Monitorowanie realizacji podstawy programowej"
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 3 - I 15,00
zespół samokształceniowy Rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów szkół zawodowych na przedmiotach zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 9 - I 14,50
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Arytmetyka wymiarów tolerowanych", czyli o konstruowaniu scenariuszy lekcji.
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 16 - I 12,15
kurs blended learningowy ( ostatnie spotkanie) "Pisanie planów wynikowych kształcenia w zawodach"
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 23 - I 15,00
historia i WOS Woźnica Anita lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcjach historii i wos-u.
Nauczyciele wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 18 - I 8.50 - 9.50
Lekcja otwarta doradcy metodycznego Praca ze źródłami statystycznymi na lekcjach wos-u.
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogolnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 30 - I 10.45- 11.45


statystyka