Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Podsumowanie etapu szkolnego konkursu chemicznego "Z chemią w przyszłość"
nauczyciele chemii gimnazjów SCDiDN 18 - II 14.30
lekcja otwarta doradcy Realizacja wymagań ogólnych podstawy programowej:"Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych" na przykładzie lekcji chemii w klasie drugiej poziom rozszerzony.
zainteresowani nauczyciele IV LO, sala 27. ul. Sokołowska 161 B 29 - II 11.40
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznego
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach (25.02.2016) , ZSP nr2 w Siedlcach (26.02.2016) 25 - II 25.02.2016 godz. 13.00(część teoretyczna), 26.02.2016 godz.15.00(część praktyczna)
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta lekcja otwarta Współpraca nauczyciela i pedagoga podczas zajęć w klasie I. Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 105 23 - II 9.50 - 10.35
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Im Tierreich - w świecie zwierząt nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 15 - II 13.35 - 14.20
język rosyjski Jagiełło Ewa konkurs Konkurs plastyczny OTO ROSJA - СУВЕНИРЫ ИЗ РОССИИ (Pamiątki z Rosji). zgłoszeni uczestnicy z opiekunami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8 20 - II 8.30 - 12.30
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zajęcia otwarte Zabawy ruchowe szansą na rozwijanie orientacji przestrzennej. Zajęcia otwarte w grupie 5-latków.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani MP nr 13 im D. Gellner ul Woszczerowicza 9 23 - II 9.15
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Przypowieść o siewcy kluczem do zrozumienia tajemnicy królestwa Bożego.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 15 - II 12.50 - 13.35
konkurs biblijny Czy znasz Ewangelię św. Marka? - etap miejski
laureaci etapu szkolnego i opiekunowie szkół podstawowych SCDiDN Siedlce 26 - II 10.00 - 11.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz - - - - 0 - II -
język angielski Król Jolanta Lekcja otwarta doradcy metodycznego Walentynkowa lekcja nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 23 - II 13:30 - 14:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Organizacja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. Zakres materiału oraz rodzaje zadań testowych. zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 25 - II 14.30
geografia Lipińska Marta wykład „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie” – i co z tego wynika dla niej i dla nas - dr hab. Joanna Angiel - wyjazd edukacyjny dla nauczycieli i uczniów. Zgłoszenia zainteresowanych nauczycieli proszę kierować Marta Lipińska 606286587 do 4 lutego 2016 zainteresowani nauczyciele i uczniowie po zgłoszeniu udziału Uniwersytet Warszawski 18 - II 10.00 - 18.00
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA Jak prowadzić zebrania z rodzicami? Prowadząca: p. Krystyna Strukowicz Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 22 - II 15:30
język polski Połeć Małgorzata Alicja warsztaty Nauka o języku w praktyce szkolnej polonisty. Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową. Cz. II
nauczyciele poloniści wszystkich typów szkół ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 19 - II 14.00
zespół problemowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z języka polskiego. Czynności organizacyjne, projektowanie zadań konkursowych
nauczyciele poloniści szkół podstawowych ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Langego 8, s.15 26 - II 14.00
plastyka Prachnio Bożena warsztaty/zespół samokształceniowy Eko- sztuka w praktyce
zainteresowani nauczyciele PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 17 - II 15:30
muzyka Różański Dariusz - - - - 0 - II -
opieka i wychowanie Rucińska Beata warsztaty Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej (organizacja zajęć, praktyczne rozwiązania)
wychowawcy świetlic szkolnych Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (gabinet metodyczny) 24 - II 14.30
matematyka Saj Dorota konsultacje zespołowe MLP - sprawy organizacyjne, analiza zadań.
nauczyciele szkół podstawowych SP 10 Siedlce, Mazurska 10, s.4 16 - II 14:30
zespół problemowy Jak wykorzystać e-podręczniki na lekcjach matematyki?
zainteresowani nauczyciele SP 10 Siedlce, Mazurska 10, s.4 23 - II 14:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka warsztaty metodyczne "Pakiet eksperymentów dla szkoły podstawowej z edukacji przyrodniczej".
nauczyciele przyrody Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 s.20 18 - II 14.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Spotkanie z podróżnikami -  "Przez kurz i piach- przyroda Namibii i Botswany" nauczyciele bibliotekarze ZSP nr 1 w Siedlcach 17 - II 10.30
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Biblioteka miejscem rozwijania i prezentowania uczniowskich pasji zainteresowani nauczyciele bibliotekarze IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ul. Sokołowska 161B 25 - II 11.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata lekcja otwarta doradcy metodycznego "Powtórzenie materiału z działu : połączenia części maszyn"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 19 - II 8,00
projekt edukacyjny IX Siedleckie Targi Edukacyjne
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 25 - II 15,00
historia i WOS Woźnica Anita Lekcja otwarta doradcy metodycznego Jak skutecznie przygotowac uczniów do egzaminu maturalnego? Nauczyciele historii i wos-u Siedlce, u. Floriańska 10. I Liceum Ogolnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 23 - II 12:45 - 13:45
Zespół problemowy Gra miejska - spotkanie organziacyjne. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Siedlce, ul. Floriańska 10, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa 25 - II 14-16


statystyka