Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konkurs fizyczny Etap szkolny konkursu fizycznego dla gimnazjalistów "Od energii do materii" nauczyciele fizyki z gimnazjów szkoły macierzyste 13 - XII 9.00
Konkurs chemiczny Etap szkolny konkursu chemicznego "Z chemią w przyszłość" nauczyciele chemii z gimnazjów szkoły macierzyste 14 - XII 9.00
lekcja otwarta doradcy Pedagogika przeżyć na lekcji chemii - kreatywne  rozwiązania. (chemia poz. rozszerz.) nauczyciele chemii szkół ponadgimnzjlnych IV LO ul. Sokołowska 161 B 20 - XII 11.50
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz Warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego(spotkanie III)
uczestnicy warsztatów SP 4 w Siedlcach 1 - XII 9.30
Lekcja otwarta Nauka techniki odbicia z wykorzystaniem odskoczni w skoku kucznym przez skrzynię
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 12 - XII 14.50
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zajęcia otwarte Zajęcia logopedyczne - "Spotkanie z Mikołajem"
Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s.404 6 - XII 9.30- 10.30
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Es weihnachtet - Święta Bożego Narodzenia nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 14 - XII 08.55 - 09.40
zespół problemowy Lesen ist wichtig - czytanie jest ważne, realizacja priorytetu  na lekcjach języka niemieckiego nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 19 - XII 14.25
język rosyjski Jagiełło Ewa Konkurs "Rosyjska kartka bożonarodzeniowo - noworoczna". zgłoszeni uczniowie z nauczycielami-opiekunami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8 3 - XII 9.00 - 12.30
lekcja otwarta doradcy Boże Narodzenie tuż, tuż. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 21 - XII 8.10 - 8.55
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa Kurs blended learningowy (ostatnie spotkanie) Wspieranie nauczyciela o krótkim stażu pracy nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani scdidn 1 - XII 15.15
zespół problemowy Okres przedświąteczny jako szansa na kształtowanie postaw przedszkolaków
we współpracy z rodzicami - "Pomagamy dzieciom zrobić prezent dla Mikołaja" .
nauczyciele wychowania przedszkolnego scdidn 7 - XII 14.30
warsztaty mtodyczne Matematyka w przedszkolu. cz.I
prowadzący Michał Lisicki i dr Małgorzata Skura
forma płatna
nauczyciele wychowania przedszkolnego scdidn 9 - XII 14.30-19.15
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Pedagogika przeżyć w kształtowaniu umiejętności łączenia sacrum i profanum. Klasa VI
zainteresowani nauczyciele SP nr 6 sala 311 14 - XII 11.45 - 12.30
konkurs biblijny Czy znasz Ewangelię św. Łukasza - etap szkolny
uczniowie szkół podstawowych poszczególne szkoły 22 - XII uzgodnione w szkołach
informatyka/technika Kozioł Dariusz lekcja otwarta nauczyciela/doradcy metodycznego Liczby pierwsze - programowanie w środowisku Scratch. nauczyciele informatyki Publiczne Gimnazjum nr 3 Ul. Sekulska 10 sala 18 6 - XII 8:50-9:35
warsztaty Nauka programowania z użyciem robotów Edison nauczyciele informatyki SSCDiDN Siedlce ul.Pecsantina 2 15 - XII 15:00-19:00
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Lekcja Świąteczna inaczej.
nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 14 - XII 11:45 - 12:30
Konsultacje kurs Kulturówka Brytyjska w praktyce
kursanci SCDiDN Pescantina 2 16 - XII 14:30 -15:30
Konkurs Konkurs Kolęd i Pastorałek w jęz. angielskim.
SP 11 22 - XII 10:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Terapia ręki w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
zainteresowani nauczyciele SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 2 - XII 13.30 - 14.30
geografia Lipińska Marta kurs doskonalący Kurs KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH - zgłoszenia proszę kierować telefonicznie Marta Lipińska  606286587 do 01 grudnia. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 2 - XII 14.00 - 19.00
zajęcia otwarte doradcy Współczesne problemy demograficzne i społeczne - ,, Porozmawiajmy o uchodźcach" część 1 zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 6 - XII 8.00 - 9.00
zajęcia otwarte doradcy Współczesne problemy demograficzne i społeczne - ,, Porozmawiajmy o uchodźcach" część 2 zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 13 - XII 8:00 - 9:00
konsultant Matysek Joanna Kurs blended learning (ostatnie spotkanie) WSPOMAGANIE KARIERY EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ UCZNIA Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 2 - XII 15:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja konkurs Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów
członkowie komisji konkursowej SCDiDN w Siedlcach 2 - XII 12.00
konferencja Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny Festiwal Sienkiewiczowski w Ekonomiku. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów międzyszkolnych: Mistrz Czytania, Sienkiewicz i bohaterowie jego utworów
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 8 9 - XII 10.00
kurs doskonalący Nowatorstwo po lekcjach języka polskiego. Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową, cz. II, spotkanie stacjonarne
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 15 - XII 14.00
plastyka Prachnio Bożena zespół problemowy Kształtowanie postaw i wartości na lekcjach plastyki
nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 14 - XII 15:30
lekcja otwarta doradcy Nabycie kompetencji w zakresie stosowania nowych technik plastycznych
nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 19 - XII 14:30-15:15
muzyka Różański Dariusz kurs blended Prawo autorskie dla nauczycieli muzyki.
Zainteresowani nauczyciele (zgłoszenia) SCDiDN 8 - XII 15.00
Konkurs/ konsultacje zespołowe III Międzyszkolny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim.
Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 11 22 - XII 10.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - XII -
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji przedmiotowych - praca z instrukcją zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 8 - XII 8:00-8:45
konsultacje zespołowe Excel na lekcjach matematyki - rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach - priorytet ministerialny. nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 12 - XII 14:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół samokształceniowy Wyjazd edukacyjny - na XV Sympozjum Naukowe dla nauczycieli biologii organizowane przez BioCentrum Edukacji Naukowej, z Instytutem Doświadczalnym im. M.Nenckiego.
zainteresowani nauczyciele, zgłoszenia do 25.11.2016 na adres e-mail agnieszkasempruch@op.pl Uniwersytet Warszawski Warszawa, ul. Trojdena 3 3 - XII 9.00-14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Temat lekcji: "Charakterystyka tkanek roślinnych - tkanka twórcza". Lekcja zostanie przeprowadzana w klasie II liceum.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8, s.12 7 - XII 11.30-12.25
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Nowoczesne technologie w bibliotece zainteresowani nauczyciele bibliotekarze SCDiDN 6 - XII 11.00
konferencja Podsumowanie konkursu "Mistrz Czytania" zainteresowani nauczyciele bibliotekarze ZSP nr 2 9 - XII 10.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny X Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 13 - XII 15,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Analityczny sposób wyznaczania sił tnących i momentów gnących dla belek z obciążeniem skupionym", czyli metody pracy z uczniem mającym kłopoty z nauką.
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 19 - XII 8,00
historia i WOS Woźnica Anita lekcja otwarta nauczyciela/doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. nauczyciele wszystkich typów szkół - historia i wiedza o społeczeństwie I LO im. B. Prusa, Siedlce ul. Floriańska 10 12 - XII 8.45-10.00
zespół problemowy Pedagogika przeżyć w praktyce szkolnej.
Nauczyciele wszystkich typów szkół - historia, wiedza o społeczeństwie. ILO im. B. Prusa Siedlce, ul. Floriańska 10 15 - XII 14-16


statystyka