Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
opieka i wychowanie - - - - 0 - IV -
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Nowa podstawa programowa z chemii w szkole ponadpodstawowej. nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych SCDiDN ul. K. Osińskiej 6 3 - IV 15.00
Finał konkursu chemicznego Finał konkursu chemicznego "Z chemią w przyszłość" laureaci etapu szkolnego konkursu z opiekunami SCDiDN 25 - IV 09.00
Finał konkursu fizycznego Finał konkursu "Od energii do materii" laureaci etapu szkolnego konkursu z opiekunami SCDiDN 26 - IV 09.00
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z wychowania fizycznego- finał miejski szkoły podstawowe - Siedlce SP nr 4 w Siedlcach 3 - IV 9.00
warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie VII) uczestnicy warsztatów SCDiDN Siedlce 26 - IV 11.00
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie mięśni posturalnych w obwodzie stacyjnym zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 wSiedlcach 30 - IV
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zajęcia otwarte Związki frazeologiczne w codziennej komunikacji- zajęcia z uczniem autystycznym  Zainteresowani pedagodzy specjalni, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 3 - IV 13.35- 14.35
Sieć współpracy i samokształcenia Kształcimy kompetencje kluczowe - Opracowanie scenariusza zajęć rewalidacyjnych dla uczniów II etapu edukacyjnego. Zainteresowani pedagodzy specjalni, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 24 - IV 15.00- 16.00
język niemiecki Bryłka Agata - - - - 0 - IV -
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zajecia otwarte Zabawy matematyczne starszych przedszkolakow.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 17 ul Wyszyńskiego 6 25 - IV 9.10
sieć współpracy i samokształcenia Dzielenie się wiedzą i własnym doświadczeniem - jako składowa oceny pracy nauczyciela.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 17 ul Wyszyńskiego 6 25 - IV 9.50- 10.30
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Kształcenie kreatywności i innowacyjności uczniów na katechezie.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 3 - IV 8.55 - 9.40
sieć współpracy i samokształcenia Inspiratorium pomysłowej katechezy - spotkanie stacjonarne
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 10 - IV 16.00 -17.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz lekcja otwarta Portfolio z tekstami. Zateresowani nauczyciele SP3 Siedlce sala 18 8 - IV 12:30- 13:15
Konsultacje zespołowe IPadowa klasa  Zateresowani nauczyciele SP3 Siedlce sala 18 25 - IV 16:00
język angielski Król Jolanta konkurs Liga Przedmiotowa z jęz. angielskiego.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 17 5 - IV 10:00 - 11:00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Easter traditions - students' presentations
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 17 - IV 8:00 - 8:45
konkurs III Mała Liga
nauczyciele języka angielskiego SP 10 26 - IV 9:00 - 12:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 209 1 - IV 10.45
Zespół problemowy Rozwiązywanie łamigłówek jako element rozwijający logiczne myślenie.
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 11 - IV 14.30
geografia Lipińska Marta konkurs finał Zawody finałowe konkursu ,, Nie ma geografii bez matematyki" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do finału. nauczyciele geografii i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowani do finału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 2 - IV 12.00-13.00
konkurs finał Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z geografii  - zawody finałowe nauczyciele i uczniowie - uczestnicy konkursu I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 4 - IV 13.00 - 14.00
zajęcia otwarte doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach geografii - geografia społeczno - ekonomiczna. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 9 - IV 10.45 - 11.35
zespół problemowy Odwrócona lekcja sposobem na kształtowanie kompetencji kluczowych. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 17 - IV 15.15
konsultant Matysek Joanna - - - - 0 - IV -
język polski Połeć Małgorzata Alicja konkurs
IX SIEDLECKIE DYKTANDO. Uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego
zainteresowani nauczyciele SP nr 4 w Siedlcach 8 - IV 12.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego w klasie I LO nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 9 - IV 10.40
warsztaty Między empatią a asertywnością zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 12 - IV 13.00
zespół problemowy Po diagnozie przedmaturalnej. Wnioski do dalszej pracy nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 12 - IV 12.30
plastyka Prachnio Bożena Sieci współpracy i samokształcenia O świadomości kulturowej
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 24 - IV 15:30
lekcja otwarta doradcy Kreatywność i ekspresja artystyczna uczniów
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 30 - IV 9:50-10:35
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Łatwe programy do edycji nut. Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 25 - IV 15.30
lekcja otwarta doradcy Praca z chórem szkolnym. Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 26 - IV 16.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Tuż przed egzaminem - strategie rozwiązywania różnych typów zadań. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 1 - IV 12:50
warsztaty Nowa podstawa programowa z matematyki w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum zgłoszeni nauczyciele SCDiDN Siedlce, ul. Osińskiej 6 5 - IV 15:00
sieć współpracy i samokształcenia Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów - priorytet MEN nauczyciele matematyki SP 7, SP 3, SP 6 SP 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49 11 - IV 16:15
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Lekcja otwarta - zajęcia poprowadzi nauczycielka biologii p. A. Raczko Lekcja otwarta nauczycielki  biologii w klasie  7 Szkoły Podstawowej  "Wady wzroku i higiena oka"
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 6 w Siedlcach im. Wł. Broniewskiego sala 303 2 - IV 8.00-8.45
konferencja Przyroda w Australii - zajęcia poprowadzi dr Barbara Patoleta z Katedry Zoologii UPH  w Siedlcach
zainteresowani nauczyciele Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 4 - IV 9.00- 10.30
Konkurs Liga Międzyprzedmiotowa z Przyrody
nauczyciele i uczniowie klas VI Szkół Podstawowych Szkoła Podstawowa nr 7 im. Cz. Kamińskiego ul. Starowiejska 23 9 - IV 10.00 -11.00
konkurs Liga Międzyprzedmiotowa z biologii - konkurs dla uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej.
nauczyciele i uczniowie klas 8 SP ZSP nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8 świetlica parter 25 - IV 10.00 -11.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego Prace biblioteczno-techniczne zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 2 - IV 12.00
konkurs II Międzyszkolny konkurs recytatorski "Poezja na wesoło"- dla zgłoszonych uczestników zgłoszeni uczestnicy Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 3 - IV 10.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata lekcja otwarta doradcy metodycznego Proces grupowy
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 2 - IV 12.15
sieć współpracy i samokształcenia - spotkanie stacjonarne Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 3 - IV 13,00
zespół problemowy Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 16 - IV 14,50
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita Lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności kluczowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 8 - IV 08-09.30
zespół problemowy Nauczanie ku wartościom we współczesnej szkole. Patriotyzm.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 26 - IV 14-16


statystyka