Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z matematyki.
zgłoszeni uczniowie i ich opiekunowie Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 20 - IV 8.00
zespół problemowy Sprawdzanie i ocena prac konkursowych.
członkowie komisji Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2, sala 201 20 - IV 13.30-17.00
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Zastosowanie nabytej wiedzy  do rozwiązywania problemów  - diagnoza umiejętności przed maturą z chemii.  zainteresowani nauczyciele IV LO Siedlce ul. Sokołowska 131 B 1 - IV 09.50
konkurs chemiczny  Konkurs chemiczny dla gimnazjalistów "Z chemią w przyszłość" -finał. finaliści etapu szkolnego z opiekunami SCDiDN ul. Pescantina 2 29 - IV 11.00-13.00
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne Joga na lekcjach edukacji zdrowotnej
prowadząca- Jolanta Kalinowska
obowiązuje strój sportowy
nauczyciele wychowania fizycznego, inni zainteresowani Studio z Pasją Siedlce ul. Sokołowska 50 (budynek naprzeciwko Rehmedica) 23 - IV 13.00-17.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zespół samokształceniowy, warsztaty Wiosenne dekoracje.
Potrzebne: bibuła (zielona i kolorowa), nożyczki, klej
zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach 15 - IV 15.30
Zespół problemowy Specyfika pracy z uczniem o SPE w szkole ponadgimnazjalnej. Nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 16 - IV 12.30 - 14.00
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - IV -
język niemiecki Bryłka Agata lekcje otwarte Cykl lekcji otwartych na temat ochrony środowiska "Die Welt um uns". ( w kwietniu w każdy czwartek od 9.50 ) nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 9 - IV 09.50 - 10.35
konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa zgłoszone zespoły SCDiDN, ul.Pescantina 2, sala 41 10 - IV 12.30
język rosyjski Jagiełło Ewa lekcja otwarta "Zapraszamy teatr na lekcję rosyjskiego" -  prowadzą nauczyciele języka rosyjskiego ze szkoły partnerskiej w Bułgarii. zainteresowani nauczyciele języków obcych IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce, sala 306 8 - IV 10.55-11.40 i 11.50-12.35
konferencja "Разнообразная и многоликая Сибирь" - prowadzi dr Aldona Borkowska (UPH w Siedlcach) zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego z uczniami Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39 10 - IV 11.00
konkurs "Żywa Klasyka" - eliminacje regionalne II Międzynarodowego Konkursu Recytacji Prozy Rosyjskiej. Zgłoszeni uczniowie IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce 11 - IV 10.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy

Informacja o gotowości szkolnej - znajomość dziecka, prawa oświatowego i własnych predyspozycji

nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner ul Woszczerowicza 9 14 - IV 15.15
zajęcia otwarte

Unikatowe metody pracy  w przedszkolu - przykłady działań w grupie 5-latków

nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 22 ul Podlaska 23 - IV 9.15
religia Komorowska Ewa konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z religii.
laureaci etapu szkolnego SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 17 - IV 9.00 - 10.30
zespół problemowy Sprawdzanie prac konkursowych
chętni nauczyciele SP nr 6 sala 311 17 - IV 15.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne E-narzędzia edukacyjne dla nauczycieli zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul. Sekulska 10 9 - IV 15:30 - 17:30
język angielski Król Jolanta zespół problemowy Easter - lekcje świąteczne - is it a waste of time?
nauczyciele języka angielskiego I LO 8 - IV 13:30 - 14:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Metody i formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi na lekcjach języka polskiego. Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Tatkiewicz. zainteresowani n-le po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SOSZ-W w Siedlcach, Pl. Tysiąclecia 9 - IV 11.30
zajęcia otwarte Usprawnianie uczniów niepełnosprawnych w zakresie komunikowania się oraz integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzą Pani Beata Drajkarz i P. Anna Ułanowska zainteresowani n-le po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SOSZ-W w Stoku lackim, ul. Pałacowa 16 - IV 14.30
zajęcia otwarte Metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach pozalekcyjnych. zainteresowani n-le po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SOSZ-W w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 20 28 - IV 16.20
geografia Lipińska Marta zespół problemowy
Jak pracować z uczniem uzdolnionym geograficznie na różnych etapach kształcenia?
zainteresowani nauczyciele informacja sms 15 - IV 18.00
konkurs
Konkurs ,, Nie ma geografii bez matematyki" - etap międzyszkolny.
uczniowie zakwalifikowani do drugiego etapu wraz z opiekunami I LO Siedlce, Floriańska 10 17 - IV 9.30 - 10.30
język polski Połeć Małgorzata Alicja konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z języka polskiego
nauczyciele poloniści szkół podstawowych SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 9 - IV 10.00
konkurs Piąte Dyktando Siedleckie
nauczyciele poloniści szkół podstawowych, gimnazjum, szkół popnadgimnazjalnych SP nr 4, PG nr 2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlcach 10 - IV 10.00
konferencja Piąte Dyktando Siedleckie. Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań
zainteresowani nauczyciele SP nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18 20 - IV 11.00
plastyka Prachnio Bożena zespół samokształceniowy, warsztaty Wiosenne dekoracje
potrzebne: bibuła w wybranym kolorze i zielona, nożyczki, klej
zainteresowani nauczyciele SP 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49 15 - IV 15:30
konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z plastyki
nauczyciele i zgłoszeni uczniowie szkół podstawowych, miasto Siedlce SCDiDN ul.Pescantina 2 Siedlce s.41 24 - IV 12:00
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Prezentacje multimedialne na lekcjach muzyki. nauczyciele muzyki w gimnazjum SCDiDN 16 - IV 13,00
opieka i wychowanie Rucińska Beata konsultacja zespołowa Jak napisać sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego?
nauczyciele kończący w b.r. staż na n-la kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 9 - IV 13.30
zespół samokształceniowy Millefiori - technika zdobnicza przedmiotów. Zajęcia prowadzi p. Ewa Raubo.  Materiały: mały słoik lub butelka, wałek, 2 opakowania plasteliny lub modeliny (po 8 lub 12 kolorów), tektura A4, nożyk. wszyscy zainteresowani Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 9 - IV 15.30
warsztaty - 20 godz. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA OD A DO Z
zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul. Pescantina 2 16 - IV 15.00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Lekcja otwarta nauczyciela biologii Lekcja otwarta nauczycielki biologii II LO w Siedlcach p. Moniki Lalak.Temat: "Klonowanie- tworzenie genetycznych kopii". Lekcja odbędzie się w klasie I LO.
zainteresowani nauczyciele II LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi ul. B. Prusa 12 17 - IV 10.40
Konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z przyrody.
nauczycielel przryody, szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 21 - IV 10.00
Zespół problemowy Sprawdzanie prac konkursowych z Międzyprzedmiotowej Ligi z Przyrody.
nauczyciele przyrody szkół podstawowych SCDiDN, Siedlce ul. Pescantina 2 21 - IV 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Czytelnictwo dzieci i młodzieży
nauczyciele bibluiotekarze SCDiDN 15 - IV 13.00
zespół samokształceniowy Teoria inteligencji wielorakich.Trening umysłu w bibliotece

zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach 28 - IV 13.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata zespół problemowy "Pisanie planów wynikowych z przedmiotów zawodowych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 13 - IV 14,50
zespół problemowy "Pisanie planów wynikowych z przedmiotów zawodowych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 20 - IV 14,50
zespół problemowy "Pisanie planów wynikowych z przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 27 - IV 14,50
historia i WOS Woźnica Anita Lekcja otwarta doradcy metodycznego Ocenianie kształtujące na lekcjach historii i wos-u
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce, ul. Floriańska 10, sala nr 17 I LO im. B.Prusa 15 - IV 11.40-13.00
zespół problemowy EWD - założenia, wykorzystanie wyników EWD w szkole.
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce, ul. Floriańka 10, sala nr 17 - I LO im. B. Prusa 23 - IV 14 - 16


statystyka