Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna - - - - 0 - V -
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta Doskonalenie indywidualnych umiejętności technicznych w koszykówce.
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach 17 - V 8.55
warsztaty przedmiotowo- metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego(spotkanie VI) uczestnicy warsztatów SCDiDN w Siedlcach 18 - V 12.00
warsztaty przedmiotowo-metodyczne NORDIC WALKING ALTERNATYWNĄ FORMĄ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
zajęcia praktyczne - obowiązuje strój sportowy
Uwaga! - Proszę o zabranie na zajęcia kijów do nordic walking
nauczyciele wychowania fizycznego SCDiDN w Siedlcach 20 - V 9.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta konsultacje zespołowe Co nauczyciel - specjalista powinien wiedzieć o REFORMIE OŚWIATY i podstawie programowej? terapeuci pedagogiczni, logopedzi, terapeuci SI , psycholodzy i inni nauczyciele pracujący z dzieckiem ze SPE Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 404 10 - V 15.00
zajęcia otwarte doradcy Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami funkcji słuchowych logopedzi i inni specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 404 17 - V 12.50- 13.40
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Powtórzenie słownictwa i gramatyki przed sprawdzianem: Mein Alltag, Mein Zimmer nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 10 - V 08.50 - 09.50
konsultacje zespołowe Język obcy w nowej podstawie programowej nauczyciele języków obcych IV LO, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 31 - V 15.30
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje zespołowe Język obcy w nowej podstawie programowej. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 31 - V 15.30 - 16.15
lekcja otwarta doradcy "Praca z obrazem na lekcji języka rosyjskiego". zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 31 - V 8.10 - 8.55
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - etap wychowania przedszkolnego; zmiany i wdrażanie. nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 27 z Odzdiałami Integracyjnymi MP 27 z OI Karpacka 2 5 - V 16.30
zespół problemowy Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - etap wychowania przedszkolnego; zmiany i wdrażanie. nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 3, MP nr 15 oraz MPI nr 20 Mieiskie Przedszkole nr 3 ul Batorego 4 8 - V 16.30
zespół problemowy Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - etap wychowania przedszkolnego; zmiany i wdrażanie. nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 9, MP nr 22 oraz MPI nr 26 MP 26 ul Mazurska 6 15 - V 16.30
zajęcia otwarte Mam kontakt z książką, rozwijam zainteresowania czytelnicze...
"Utwory patronki przedszkola -Doroty Gellner inspiracją  do zabaw dla dzieci."
Zajęcia w grupie dzieci 3-letnich, prowadząca p. Ewa Fiuk

nauczyciele wychowania przedszkolnego M P Nr 13 im. D. Gellner w Siedlcach 17 - V 9.15
zespół problemowy Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - etap wychowania przedszkolnego; zmiany i wdrażanie. nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 4, MP nr 6 oraz MP nr 13 MP 6 ul. Pułaskiego 59 18 - V 16.30
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Po co nam uszy? Kształtowanie umiejętności słuchania oraz rozpoznawania i nazywania uczuć.
zainteresowani nauczyciele SP nr 6 sala 311 17 - V 10.45-11.30
spotkanie w ramach sieci współpracy Gry i zabawy na katechezie.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 24 - V godz. 15.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa - Informatyka nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, ul. Sekulska 10 sala 18 4 - V 10:00
konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa -Technika nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, ul. Sekulska 10 sala 18 5 - V 10:00
lekcja otwarta Plusy i minusy TIK - prezentacja Sway nauczyciele informatyki Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, ul. Sekulska 10 sala 18 9 - V 8:50-9:35
język angielski Król Jolanta zespól problemowy Podstawa programowa 1,4,7.
nauczyciele języka angielskiego SCDiDN Pescantina 2 12 - V 14:30 -15:30
lekcja otwarta doradcy metodycznego Ćwiczenie umiejętności kluczowych - speaking.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 16 - V 11:45 - 12:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Filozofia i realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 11 - V 15.00
zajęcia otwarte Programowanie na zajęciach komputerowych z zastosowaniem robotów Ozobot.
zainteresowani nauczyciele SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 15 - V 8.55
zajęcia otwarte Chcemy by świat był szczęśliwy. Wychowanie ku wartościom.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 19 - V 14.35
geografia Lipińska Marta konsultacje zespołowe REFORMA OŚWIATY - Geografia wraca do szkoły podstawowej - prezentacja oferty wydawniczej WSiP. 
,, W 9 DNI DOOKOŁA IZRAELA" - RELACJA Z PODRÓŻY  - SPOTKANIE POPROWADZI Dorota Gawryluk 

zainteresowani nauczyciele, nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 15 - V 15.30
lekcja otwarta doradcy Lądem, morzem czy w powietrzu ?- czyli o kierunkach rowoju, wadach i zaletach różnych rodzajów transportu. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 23 - V 10.45
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego? Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 17 - V 15:30
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności odbioru tekstów kultury. Lekcja języka polskiego w kl. I technikum
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Langego 8, s. 15 22 - V 13.10
zespół problemowy 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego. Propozycje zadań projektowych
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Langego 8, s. 15 26 - V 14.00
plastyka Prachnio Bożena warsztaty Techniki plastyczne w pracy z dziećmi.
zgłoszenia/potwierdzenia udziału:bozena.p22@wp.pl lub 511 253 616
zainteresowani nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej PG 1 ul. Konarskiego 5/7 czytelnia 12 - V piątek (12.05.2017 ) 15:00-18:30, sobota (13.05.2017) 9:00-16:30
konsultacje zespołowe Zmiany w podstawie programowej  z plastyki.
zainteresowani nauczyciele PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 17 - V 15:30
lekcja otwarta doradcy Kształcenie umiejętności przedmiotowych: Kreatywna sztuka
nauczyciele plastyki PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 22 - V 14:30 - 15:15
muzyka Różański Dariusz Konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa  - konkurs finałowy z muzyki Zainteresowani nauczyciele i zakwalifikowani uczniowie Szkoła Podstawowa nr 10 10 - V 9.00
lekcja otwarta doradcy Muzyka w kl. I gimnazjum. Muzyka etniczna. Zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 4 31 - V 13.30
opieka i wychowanie Rucińska Beata warsztaty odpłatne Awans zawodowy nauczyciela od A do Z zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul. Pescantina 2 12 - V 15.00
konsultacja zespołowa Jak napisać sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego? zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul. Pescantina 2 17 - V 15.30
zajęcia otwarte Nauka przez zabawę z EDUBALLEM wszyscy zainteresowani Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 31 - V 13.45
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Działania na ułamkach dziesiętnych. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 sala 4 16 - V 13:45
Zespół problemowy Zmiany w podstawie programowej z matematyki w szkole podstawowej. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 22 - V 15:30
podsumowanie konkursu Podsumowanie XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.

uczniowie laureaci i z wynikiem bardzo dobrym, opiekunowie SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 26 - V 10:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Konsultacje zespołowe Przygotowanie nauczyciela przyrody i biologii do wdrażania nowej podstawy programowej w szkole podstawowej.
nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych i gimnazjów ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8 s.16 9 - V 14.30
lekcja otwarta doradcy "Płazy organizmy dwuśrodowiskowe". Lekcja zostanie przeprowadzona w klasie II LO.
nauczyciele biologii i przyrody ZSP nr 2 w Siedlcach,ul. O. Langego 8, s.12 23 - V 10.25-11.30
konkurs przyrodniczy Podsumowanie konkursu przyrodniczego na prezentację multimedialną :"Bioróżnorodności nie znikaj". Wręczenie nagród i dyplomów.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8, s.16 30 - V 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Mniej oczy szeroko otwarte! - czyli o współczesnych uzależnieniach dzieci i młodzieży w pigułce dla bibliotekarzy. zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 11 - V 11.00
targi książki Warszawskie Targi Książki nauczyciele bibliotekarze Stadion Narodowy Warszawa 19 - V 10.00
zajęcia otwarte doradcy metodycznego Projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki  zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach 31 - V 13.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata zespół problemowy "Podstawa programowa kształcenia w zawodach"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 10 - V 14,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Obliczanie luzów, wcisków i wskaźników pasowania, czyli o badaniu kompetencji uczniów"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 22 - V 12,15
historia i WOS Woźnica Anita - - - - 0 - V -


statystyka