Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Aktywizacja uczniów na przykładzie lekcji chemii (poziom rozszerzony) w szkole ponadgimnazjalnej.
zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B sala 207 5 - X 10.55
konsultacje zespołowe Metody aktywizujące na lekcjach chemii i fizyki.
zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki SCDiDN 27 - X 15.00
lekcja otwarta doradcy Ocena, która motywuje - lekcja chemii poziom rozszerzony.
zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B sala 207 31 - X 12.40
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego
nauczyciele wychowania fizycznego ( w trakcie awansu zawodowego) SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2 20 - X 12.00
lekcja otwarta doradcy Doskonalenie techniki indywidualnej w piłce siatkowej
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach 24 - X 14.55
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta warsztaty Gry i zabawy w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE. zgłoszeni nauczyciele Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 7 - X 15.00
lekcja otwarta Rozwijanie i wzbogacanie słownika - terapia logopedyczna z uczniami klasy II. zainteresowani nauczyciele i pedagodzy. Po uzgodnieniu telefonicznym z doradcą metodycznym. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 404 18 - X 9.30 - 10.30
konferencja Wpływ odżywiania na rozwój i funkcjonowanie dziecka. zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 21 - X 15.00
Finał konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów ze SPE "Letnia przygoda" zainteresowani nauczyciele z uczniami Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 27 - X 12.00
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Was siehst du gern fern? - co chętnie oglądasz w telewizji nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 10 - X 12.45; 13.30; 15.15
Kurs blended learningowy (1 spotkanie) Jak budować motywację do nauki języków obcych? nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 18 - X 15.30
język rosyjski Jagiełło Ewa lekcja otwarta doradcy "Повторение - мать учения!" - jak ciekawie powtarzać materiał. nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 5 - X 8.10 - 8.55
konsultacje zespołowe "Oko w oko z miastem Piotra Wielkiego - wrażenia z pobytu nauczycieli w Sankt-Petersburgu." zainteresowani nauczyciele IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B 27 - X 16.30
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty metodyczne Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak.
Prowadząca Wanda Kostrzyńska.
 (liczba miejsc ograniczona - prosimy o niezwłoczne potwierdzanie uczestnictwa po otrzymaniu zawiadomienia)

nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDIDN 16 - X początek 9.00
Kurs blended learningowy (1. spotkanie) Wspieranie nauczyciela o krótkim stażu pracy
nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDIDN 20 - X 14.30
zajęcia otwarte Jak realizować w przedszkolu priorytet ministerialny "Kształtowanie postaw.Wychowanie do wartości. "
Przykłady działań w grupie 6-latków.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani Miejskie Przedszkole Nr 13 im. D. Gellner w Siedlcach 27 - X 9.15
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Rola papieża w Kościele - praca z tekstem biblijnym na katechezie.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 5 - X 11.45 - 12.30
konferencja "Inwestuj w siebie - czytaj". Zadania wynikające z kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
zainteresowani katecheci I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Rodziny w Siedlcach, ul. Bp. Świrskiego54 13 - X 10.00
kurs metodą blended learningową (1. spotkanie) Gry i zabawy dydaktyczne na katechezie
zainteresowani katecheci SCDiDN 19 - X 15.00
warsztaty (1. spotkanie) Lekcja z pomysłem
zainteresowani nauczyciele SP nr 6 sala 311 20 - X 15.00 - 19.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz lekcja otwarta W sieci i chmurze (świadome korzystanie z internetu)  - office 365 dla szkół.
Nauczyciele informatyki Publiczne Gimnazjumnr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Siedlcach sala 18 11 - X 8:50 - 9:35
Warsztaty Programowanie w klasach 1-3 z zastosowaniem programu ScottieGo!
nauczycieli informatyki i nauczania wczesnoszkolnego Samorzadowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 08-110 Siedlce 20 - X 16-19
język angielski Król Jolanta zespół problemowy Literatura na lekcjach języka angielskiego - czytanie- priorytet ministerialny. nauczyciele języka angielskiego SCDiDN ul Pescantina 21 - X 13:30 - 14:30
Lekcja otwarta doradcy metodycznego lekcja tematyczna w klasie o profilu biologiczno-chemicznym nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 26 - X 12:40 - 13: 25
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Gry i zabawy w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 7 - X 15.00
konferencja Wpływ odżywiania się na rozwój i funkcjonowanie dziecka
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 21 - X 15.00
zajęcia otwarte Zastosowanie gier dydaktycznych w edukacji matematycznej.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 26 - X 9.50
zespół problemowy Uczyć‡ czytać‡, ale jak?Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 27 - X 14.30
geografia Lipińska Marta warsztaty terenowe TAJEMNICE BIEBRZAŃSKICH BAGIEN - parki narodowe i ich wykorzystanie w organizacji zajęć terenowych dla uczniów.
30.09 - 01.10.2016. Uczestniczą nauczycieli, którzy dokonali formalności związanych z wyjazdem.
nauczyciele geografii i nauczyciele zgłoszeni do udziału w warsztatach Biebrzański Park Narodowy 1 - X 7.00
warsztaty MIEDZYKULTUROWOŚĆ W SZKOLE, CZYLI JAK ZROZUMIEĆ INNEGO?  grupa 1
 Liczba miejsc 10 . Prosimy o rejestrację na warsztaty.
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 6 - X 14.30 - 19.00
warsztaty, zajęcia otwarte dla nauczycieli

Warsztaty Festiwal Nauki ,, Jak transportować pomidory w górach?  - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

liczba miejsc 25, zgłoszenia telefoniczne grupy i nauczycieli 606286587

nauczyciele geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 20 - X 11.30 - 13.00
warsztaty MIEDZYKULTUROWOŚĆ W SZKOLE, CZYLI JAK ZROZUMIEĆ INNEGO?  grupa 2
LICZBA MIEJSC 20. 
PROSIMY O REJESTRACJĘ NA WARSZTATY. 
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 21 - X 14.30 - 19.00
kurs blended learningowy Edukacja globalna spotkanie 1
zainteresowani nauczyciele wszystkie etapy edukacji SCDiDN Pescantina 2 25 - X 15.00 - 17.30
konsultant Matysek Joanna Kurs doskonalący Umiejętności emocjonalne nauczyciela Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 10 - X 15:00 - 19:00
Kurs

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 17 - X 14:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja kurs doskonalący Nowatorstwo po lekcjach języka polskiego. Kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową, cz. 1, spotkanie stacjonarne
nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół/placówek oświatowych ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Langego 8, s. 15 20 - X 14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Ikaro Alato. Jak brzmi przesłanie współczesnego artysty? Nawiązania do antyku. Lekcja języka polskiego w kl. 1c T
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 24 - X 12.20
plastyka Prachnio Bożena Plener malarski Plener malarski - uroki Drohiczyna (dojazd własny)
Metody pracy techniką akwareli i technik mieszanych. Prowadząca: M. Czajkowska
zgłoszenia do doradcy: 511 253 616  lub   bozena.p22@wp.pl
nauczyciele plastyki i inni zainteresowani nauczyciele Drohiczyn 8 - X od 9.00 do 16/17:00
lekcja otwarta doradcy Ekspresja w malarstwie
zainteresowani nauczyciele PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 26 - X 14:30-15:15
finał konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Letnia przygoda
zainteresowani nauczyciele z uczniami SCDiDN, Pescantina 2 27 - X 12:00
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learning Eko - sztuka na zajęciach plastycznych ( pierwsze spotkanie)
zgłoszeni nauczyciele SCDiDN, Pescantina 2 28 - X 15:30
muzyka Różański Dariusz Konsultacje zespołowe Wytyczne 41 Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej - sekcja muzyki zainteresowani nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych SCDiDN 6 - X 14.00
Zajęcia otwarte doradcy Przygotowania do Finału XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Zainteresowani nauczyciele SCDiDN 18 - X 18.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata zajęcia otwarte doradcy Słoneczniki w technice monotypii. zainteresowani nauczyciele Muzeum Regionalne w Siedlcach 5 - X 13.30-15.00
plener malarski Uroki Drohiczyna. Metody pracy techniką akwareli i technik mieszanych. Prowadząca: artystka malarka p. Marlena Czajkowska
Zgłoszenia pod nr 606 836 049 lub b.rucinska@o2.pl
wszyscy zainteresowani Drohiczyn (dojazd własny) 8 - X 9.00-16/17.00
kurs doskonalący blended learningowy Warsztat pracy nauczyciela świetlicy (6 godz.) nowo zatrudnieni nauczyciele świetlicy szkolnej SCDiDN ul. Pescantina 2 21 - X 14.30 -16.00
warsztaty - 6 godz. Świetlica szkolna - miejsce twórczego rozwoju dzieci. GRANT Mazowieckiego Kuratora Oświaty zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul. Pescantina 2 22 - X 9.00-13.30
matematyka Saj Dorota kurs doskonalący Praca z uczniem mającym trudności w nauce matematyki - 1 spotkanie
zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 1 - X 9:00-13:00
lekcja otwarta doradcy Obliczenia matematyczne w sytuacjach praktycznych - klasa 4 SP
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 20 - X 8:00-8:45
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki - 1 spotkanie
zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 24 - X 16:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Warsztaty "Tajemnice Biebrzańskich Bagien" Parki Narodowe i ich wykorzystanie w organizacji zajęć terenowych dla uczniów.Wyjazd edukacyjny organizowane 30.09 -1.10.2016
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych wyjazd edukacyjny, godz. 7.00 parking przy Novym Kinie w Siedlcach, ul Wiszniewskiego 4 1 - X warsztaty 16 godzin
Lekcja otwarta doradcy Budowa i funkcje jądra komórkowego.Lekcja zostanie przeprowadzona w klasie II - poziom rozszerzony.
zainteresowani nauczyciele ZSP NR 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8,s.12 5 - X 11.30-12.15
zespół problemowy Wybór obszarów tematycznych do Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej z przyrody. Zapoznanie się z ofertą dydaktyczną Ogrodu "Edukacja poprzez kontakt z przyrodą".
nauczyciele przyrody Szkól Podstawowych Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach, ul. Starowiejska 23 11 - X 15.00
Kurs blended learningowy I spotkanie Problemy bioetyczne we współczesnej biologii.
zainteresowani nauczyciele przyrody i biologii SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 26 - X 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte Ewidencja w bibliotece szkolnej
Zainteresowani nauczyciele - bibliotekarze PG nr 4 Siedlce ul. Pescantina 2 - biblioteka szkolna 19 - X 13.00
zespół problemowy „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej”- kierunek realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli nauczyciele bibliotekarze SCDiDN 26 - X 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata warsztat Jakość kształcenia na piątkę, czyli o współpracy szkoły z partnerami społecznymi
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 7 - X 14,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykreślne składanie płaskiego dowolnego układu sił
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 10 - X 8,50
kurs blended learningowy 1 spotkanie Monitorowanie realizacji podstawy programowej w zawodach
nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul.Ks.J.Popiełuszki 8, sala 23 11 - X 15,00
warsztat Jakość kształcenia na piątkę, czyli o współpracy szkoły z partnerami społecznymi.cd.
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 13 - X 14,00
historia i WOS Woźnica Anita zespół problemowy Jak skutecznie kształtować umiejętności przedmiotowe na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Teoria - dobre praktyki.
Nauczyciele historii i wos-u wszystkich typów szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 21 - X 14-16
lekcja otwarta doradcy metodycznego Kształtowanie umiejętności przedmiotowych na lekcjach historii.
nauczyciele historii wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 26 - X 8.45 - 9.45


statystyka