Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
opieka i wychowanie - - - - 0 - II -
chemia/fizyka Barcińska Grażyna - - - - 0 - II -
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji wychowania fizycznego
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 19 - II 8.50
warszataty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie IV) ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego( spotkanie V) uczestnicy warsztatów SCDiDN w Siedlcach 22 - II 11.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Sieć współpracy Porozmawiajmy o naszej codzienności... Zainteresowani pedagodzy specjalni, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 403 11 - II 15.00
Finał konkursu Podsumowanie konkursu dla uczniów ze SPE "Boże Narodzenie moich marzeń" Wyróżnieni/nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. K. Osińskiej 6 21 - II 11.00
Zajęcia otwarta nauczyciela Funkcjonowanie osobiste i społeczne - lekcja w klasie VIII Specjalnej Szkoły Podstawowej 

Prowadząca: Anna Ułanowska

Proszę o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Zainteresowani pedagodzy specjalni, specjaliści Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Stoku Lackim 22 - II 9.00 - 9.45
język niemiecki Bryłka Agata - - - - 0 - II -
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół samokształceniowy Stres, strata czy  niepowodzenia  w pracy nauczyciela dzieci najmłodszych. I co dalej?
Spotkanie poprowadzi psycholog- P. Wiesława Chalecka
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SCDiDN ul Osińskiej 6 19 - II 14.30
zajęcia otwarte Kompetencje kluczowe już w przedszkolu.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 im. D.Gellner w Siedlcach, ul Woszczerowicza 9 26 - II 9.10
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Ile kosztuje przyjaciel? - rozwijanie kreatywności i kompetencji społecznych katechizowanych.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SP nr 6 sala 311 18 - II 9.50 - 10.35
konkurs międzyszkolny Czy znasz Ewangelię św. Marka? - etap miejski
laureaci etapu szkolnego i opiekunowie SP nr 6 sala 311 22 - II 9.00 -10.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Jak to z Gausem było. nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 11 - II 14:25 - 15:10
Zespół problemowy Organizacja konkursów z techniki i informatyki. nauczyciele informatyki i techniki SP 3 Siedlce sala 18 21 - II 16:30
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Oral matura sets.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 13 - II 9:45 - 10:30
warsztat - Working with a variety of script formats - cwiczebnie umiejetniości kluczowych. nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa w Siedlcach 23 - II 9:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta lekcja otwarta doradcy Rozwijanie logicznego myślenia. zainteresowani nauczyciele S P z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, sala 209 20 - II 8.55
zespół problemowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa w edukacji wczesnoszkolnej. Rodzaje zadań testowych oraz zakres materiału.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 21 - II 14.30
geografia Lipińska Marta kurs kwalifikacyjny Kurs Kierownik wycieczek szkolnych. 
Forma odpłatna. Zgłoszenia elektroniczne na stronie SCDiDN dla osób zainteresowanych do dnia 11 lutego 2019.
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 16 - II 8.30 - 16.00
zajęcia otwarte doradcy Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych - kompetencje społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się - klasa 3 - geografia fizyczna Polski. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 18 - II 10:45-12.30
sieć współpracy i samokształcenia oraz zainteresowani nauczyciele Po co tam...  jedziesz...? - relacja z dwutygodniowej podróży do kraju Persów. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 25 - II 15.00
konsultant Matysek Joanna - - - - 0 - II -
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół samokształceniowy Empatyczna komunikacja szansą na nową jakość w edukacji zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 14 - II 13.00
zespół problemowy Kultura błędu. Przyczyny niepowodzeń uczniów na próbnych egzaminach zewnętrznych- jak je wykorzystywać w dalszej pracy nauczyciela? zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 14 - II 15.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 18 - II 10.40
plastyka Prachnio Bożena zespół samokształceniowy Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 20 - II 15:30
finał konkursu Podsumowanie konkursu dla uczniów ze SPE ,,Boże Narodzenie moich marzeń''
wyróżnieni/nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami SCDiDN Siedlce ul.Krystyny Osińskiej 6 21 - II 11:00
lekcja otwarta doradcy Forma jako widzialny kształt treści
nauczyciele plastyki SP 1 ul. Konarskiego 5/7 sala 111 26 - II 9:50-10:35
muzyka Różański Dariusz Konsultacje zespołowe III Międzyszkolny Konkurs ,,Piosenka dla Babci i Dziadka" Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach ul. Graniczna 1 14 - II 9.30
lekcja otwarta doradcy Muzyka w klasie V Zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 27 - II 12.45
matematyka Saj Dorota sieć współpracy i samokształcenia Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów - priorytet MEN. nauczyciele matematyki SP2, SP4, SP10 SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 14 - II 15:30
lekcja otwarta doradcy Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 19 - II 8:50
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doardcy metodycznego Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem zadań maturalnych.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s.12 19 - II 9.40 - 10.25
siec współpracy i samokształcenia W jaki sposób angażować myślenie?
uczestnicy sieci ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 s.12 28 - II 14.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego statystyka biblioteczna zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 19 - II 12.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia Narzędzia Web 3.0 w pracy nauczyciela bibliotekarza. Tworzenie quizów i krzyżówek. zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 27 - II 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny XII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizacyjne
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 11 - II 13,00
zespół problemowy Kształtowanie kompetencji kluczowych na zajęciach z przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 12 - II 14,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 20 - II 8,50
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita lekcja otwarta nauczyciela - doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół Siedlce, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach 19 - II 8.45 - 10.00
Zespół problemowy Szkoły ponadgimnazjalne - nowa podstawa programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczenstwie w szkołach ponadpodstawowych Siedlce, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, sala nr 17 21 - II 14-15.30


statystyka