Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta warsztaty Efektywne nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej.
zgłoszeni nauczyciele SCDiDN w Siedlcach ul. Pescantina 2 13 - XI 14.30 - 18.30
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Konkurs chemiczny dla gimnazjalistów "Z chemią w przyszłość" - sprawy organizacyjne.
nauczyciele chemii z gimnazjów SCDiDN ul. Pescantina 2 3 - XI 14.30
konsultacje zespołowe Konkurs fizyczny dla gimnazjalistów "Od energii do materii" - sprawy organizacyjne.
nauczyciele fizyki z gimnazjów SCDiDN ul. Pescantina 2 4 - XI 15.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz - - - - 0 - XI -
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zespół samokształceniowy Bożonarodzeniowe dekoracje metodą KARCZOCH.
Potrzebne materiały: styropianowa kula (rozmiar 10-12),2-3 m plastikowej wstążki, szpilki.
zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 311 24 - XI 15.00 - 16.30
język niemiecki Bryłka Agata zespół samokształceniowy "Nieformalna" nauka języka obcego w szkole i w środowisku lokalnym nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 18 - XI 15.00
zespół problemowy Ocenianie kształtujące nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 30 - XI 15.00
język rosyjski Jagiełło Ewa lekcja otwarta doradcy Powtórzenie nie musi być nudne - utrwalanie materiału metodą stacji. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce, sala 306 30 - XI 14.20 - 15.05
konsultacje zespołowe Otwarta forma kształcenia: stacje - ćwiczenie, utrwalanie, powtarzanie wiadomości. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce, sala 306 30 - XI 15.15
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty metodyczne "Kto tak pięknie gra - to dzieci , Pani i ja"- warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla przedszkoli.

(warsztaty płatne)

nauczyciele wychowania przedszkolnego Scdidn 7 - XI poczatek godz 8.30
zajęcia otwarte Zabawy i ćwiczenia rozwijające motorykę małą dziecka.
Zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6-latków.

nauczycielki wychowania przedszkolnego Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 ul. Osiedlowa 19 - XI 9.30
religia Komorowska Ewa lekcja otwarta doradcy Święci wzorem i zadaniem dla chrześcijanina kl. IV.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 4 - XI 11.45 - 12.30
zespół samokształceniowy Neurodydaktyka w nauczaniu religii. Moda na "stare wino w nowych bukłakach" czy szansa na "przyjazną" edukację religijną?
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 26 - XI 15.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz Warsztaty Praktyczne eksperymenty elektroniczne w nauczaniu informatyki i techniki - Adam Jurkiewicz Nauczyciele informatyki i techniki Publiczne Gimnazjum nr 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 I p. 26 - XI 15:30
język angielski Król Jolanta konkurs III Międzyszkolne Dyktando Szkół Podstawowych. nauczyciele szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 10 14 - XI 10:00 - 11:00
Lekcja otwarta doradcy metodycznego Healthy Lifestyle - lekcja dla klas biologiczno-chemicznych. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 23 - XI 13:25 - 14:20
Lekcja otwarta doradcy metodycznego Healthy Lifestyle - lekcja dla klas biologiczno-chemicznych. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 23 - XI 13:25 - 14:20
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Jak rozwijać umiejętności matematyczne u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem podręczników "Nasz elementarz" oraz "Nasza Szkoła"? Analiza treści podręczników. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 5 oraz inni zainteresowani n-le po uzgodnieniu z doradcą metodycznym Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach, ul. gen. Orlicz - Dreszra 3 12 - XI 16.00
zespół problemowy Wspieranie ucznia młodszego na I etapie edukacyjnym. zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 13 - XI 15.00
geografia Lipińska Marta zespół problemowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii Matura 2015 - spotkanie prowadzi mgr Paweł Bareja nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 18 - XI 15.30
warsztaty Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. - spotkanie II (kontynuacja) nauczyciele uczestniczący w spotkaniu w październiku I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 27 - XI 15.00 - 19.00
konsultant Matysek Joanna - - - - 0 - XI -
język polski Połeć Małgorzata Alicja warsztaty Zadania językowe na egzaminie maturalnym. Cz. II
nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 6 - XI 15.00
konkurs Międzyszkolny konkurs Mistrz czytania
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach 26 - XI 11.00
plastyka Prachnio Bożena Lekcja otwarta doradcy Maska pełna uczuć, plastelina
nauczyciele plastyki PG 1 Siedlce Konarskiego 5/7 s.111 9 - XI 10:45
zespół samokształceniowy Liga przedmiotowa z plastyki. Zakres materiału na 2015/2016
nauczyciele plastyki szkół podstawowych PG 1 Siedlce Konarskiego 5/7 s.111 18 - XI 16:00
muzyka Różański Dariusz konsultacje zespołowe II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 10 17 - XI 10.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - XI -
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół samokształceniowy "Wzór na rozwój - nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności" prezentacja projektu i pudełka edukacyjnego.
nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ZSP nr 2 Siedlce, ul O. Lanegego 8,s.12 17 - XI 15.00
lekcja otwarta doradcy Grzyby - cudzożywne beztkankowce.Lekcja w klasie II LO - biologia poziom rozszerzony
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 Siedlce, ul . O. Langego 8, s. 12 18 - XI 10.40-11.25
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 zainteresowani nauczyciele SCDiDN 18 - XI 11.00
konkurs Międzyszkolny etap konkursu Mistrz czytania" zainteresowani nauczyciele SCDiDN 26 - XI 13.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata lekcja otwarta doradcy metodycznego "Tolerancja wymiarów liniowych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 3 - XI 9,40
projekt edukacyjny IX Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 4 - XI 16,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Dodawanie wymiarów tolerowanych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 9 - XI 9,40
zespół problemowy PSO w przedmiotach zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 12 - XI 16,00
historia i WOS Woźnica Anita zespół problemowy Wielokulturowość na lekcjach historii i wos-u.
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce, ul. Floriańska 10, I LO im. B. Prusa 19 - XI 14-16
Zespół problemowy Jak prowadzić zajęcia antydyskryminacyjne?
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce I LO im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 26 - XI 14-16


statystyka