Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta zespół samokształceniowy Pomnożyć matematyczne umiejętności, czyli jeszcze raz o motywacji.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 21 - V 14.30
konferencja Uroczyste podsumowanie konkursu KANGUR 2015.
szkolni koordynatorzy z zaproszonymi uczniami Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 28 - V 11.00
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konkurs fizyczny Konkurs fizyczny dla gimnazjalistów "Od energii do materii" - finał.
laureaci etapu szkolnego i opiekunowie SCDiDN ul. Pescantina 2 7 - V 09.00
szkolenie Kryterialne ocenianie zadań maturalnych z chemii.
egzaminatorzy maturalni z chemii (nowa matura) IV LO Siedlce ul. Sokolowska 161 B 29 - V 14.00 - 19.00
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwata Nauka pracy ramion w kraulu
prowadzący Paweł Bareja
zainteresowani nauczyciele Pływalnia PG 4 W Siedlcach ul. Pescantina 2 11 - V 16.10- 17.00
warsztaty przedmiotowo-metodyczne Gimnastyka od podstaw
prowadzący: Paweł Harcej ( sędzia gimnastyki sportowej, instruktor gimnastyki sportowej)
zainteresowani nauczyciele SP 7 w Siedlcach ul. Starowiejska 23 22 - V 9.00-13.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta warsztaty
PROSTE POMYSŁY NA CIEKAWE DEKORACJE
zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 407 13 - V 15.30
zespół samokształceniowy DOGOTERAPIA - pies motywacją dziecka do aktywności dziecka podczas terapii.
Prowadzenie: Marta Rudzińska
Wskazany luźny strój.
zainteresowani nauczyciele i pedagodzy pracujący z dzieckiem ze SPE Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach 13 - V 17.00
zespół samokształceniowy Psychomotoryka szansą na wszechstronny rozwój dziecka.
Prowadzenie: Katarzyna Ostrowska - Reda i Agnieszka Żydowicz - Chomicz
Wskazany luźny strój. 
zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach 20 - V 15.30
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - V -
język niemiecki Bryłka Agata konsultacje indywidualne Awans zawodowy nauczyciela języków obcych nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 25 - V 15.30
zespół problemowy Monitorowanie podstawy programowej nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 29 - V 13.30
język rosyjski Jagiełło Ewa lekcja otwarta doradcy "На всякий случай - свой обычай" - народная мудрость пословиц и поговорок. nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce, sala 306, II p. 27 - V 10.55-11.40
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zajęcia otwarte Wykorzystanie form teatralnych w pracy z dziećmi najmłodszymi.
 Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach; grupa dzieci 3-letnich;  prowadząca P. Magdalena Kieszek.
Wyjazd zainteresowanych nauczycielek-autobus MZK linia 19 - godz 8.30
nauczyciele wychowania przedszkolnego Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach 14 - V 9.15
religia Komorowska Ewa - - - - 0 - V -
informatyka/technika Kozioł Dariusz konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z informatyki nauczycielel informatyki, szkoły podstawowe Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 7 - V 9:00-10:30
zespół problemowy Sprawdzanie prac konkursowych chętni nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 7 - V 15:30 - 17:30
konkurs Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z techniki nauczycielel techniki, szkoły podstawowe Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 8 - V 9:00-10:30
zespół problemowy Sprawdzanie prac konkursowych chętni nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 8 - V 15:30-17:30
język angielski Król Jolanta zespół probemowy Monitorowanie podstawy programowej.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa 19 - V 13:30 - 14: 45
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Realizacja podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem materiałów edukacyjnych wydawnictwa MAC Edukacja oraz "Naszego elementarza" . zainteresowani nauczyciele S P 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 12 - V 16.15
zespół problemowy Klasa mieszana zawsze zaczytana. Propozycje rozwiązań metodycznych w oparciu o materiały ćwiczeniowe i edukacyjne Nowej Ery.  zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 13 - V 14.30
zajęcia otwarte Metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzi P. K. Tatkiewicz zainteresowani n-le po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SOSZ-W w Siedlcach, Pl. Tysiąclecia 12 14 - V 10.45
geografia Lipińska Marta podsumowanie konkursu Podsumowanie wyników dwóch konkursów ,, Nie ma geografii bez matematyki" oraz 
Poster ,, Globalny świat - globalne problemy"
nauczyciele geografii i uczniowie uczestniczący w konkursie I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa w Siedlcach 13 - V 13.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja konsultacje zespołowe Rozprawka problemowa w praktyce szkolnej
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 21 - V 14.00
plastyka Prachnio Bożena zespół samokształceniowy/warsztaty Proste pomysły na ciekawe dekoracje
potrzebne: zszywacz, blok tech. A4, klej, nożyczki, nożyk introligatorski
zainteresowani nauczyciele SP 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, Sienkiewicza 48 13 - V 15:30
lekcja otwarta doradcy Plama barwna. Kwiat paproci.
nauczyciele plastyki PG 1 Siedlce Konarskiego 5/7 s.112 19 - V 14:30 - 15:15
muzyka Różański Dariusz Konkurs Etap finałowy  Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej-muzyka. Szkoła Podstawowa nr 10 14 - V 08.45
Zajęcia otwarte doradcy Interpretacja utworów chóralnych. Praca z chórem szkolnym. Zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 4 22 - V 16.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata Forum Dyskusyjne Wychowawców i Pedagogów Szkolnych DZIECKO BEZPIECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI NASTOLATKA. Wykład poprowadzi psycholog p. Maria Albrechcińska - Oleksiuk
pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy ZEspół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 19 - V 15.00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy "Transport u zwierząt" lekcja biologii, poziom rozszerzony w klasie II liceum.
nauczyciele biologii, przyrody ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s.12 11 - V 14.15-15.00
zespół problemowy "Przepis na dorosłego nastolatka" zajęcia poprowadzi psycholog p. Maria Albrechcińska- Oleksiuk.
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół nr 1 w Siedlcach, ul. Graniczna 1 19 - V 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta targi książki Warszawskie Targi Książki. Rejestracja dla bibliotekarzy na stronie http://www.targi-ksiazki.waw.pl/rejestracja/ zainteresowani nauczyciele Warszawa Stadion Narodowy 14 - V 10.00
wycieczka Zwiedzanie Biblioteki Narodowej zainteresowani nauczyciele Warszawa al. Niepodległości 213 15 - V 11.30
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata zespół problemowy Ewaluacja programów nauczania
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 7 - V 16,00
historia i WOS Woźnica Anita - - - - 0 - V -


statystyka