Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta doradcy Kształtowanie zwinności i koordynacji ruchowej.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 13 - IX 8.00
zespół problemowy Wskazania metodyczne do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego  w szkołach ponadpodstawowych
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach 20 - IX 12.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta - - - - 0 - IX -
język niemiecki Bryłka Agata - - - - 0 - IX -
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa - - - - 0 - IX -
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Rok szkolny 2019/20 - propozycje,wyzwania, zmiany.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 25 - IX 15.00
lekcja otwarta doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na katechezie.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą metodycznym. SP nr 6 sala 311 26 - IX 8.55-9.40
informatyka/technika Kozioł Dariusz lekcja otwarta Pracujemy w chmurze - szkolny office 365 nauczyciele informatyki SP3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 11 - IX 9:40
zespół problemowy Plan pracy doradczej w roku szkolnym 2019/20 nauczyciele informatyki SP3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 26 - IX 17:00
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Przygotowanie uczniów do zdawania matury ustnej nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Siedlce 9 - IX 9:45 -10:30
zespół samokształceniowy Nowa podstawa programowa dla uczniów po szkole podstawowej - analiza treści.

nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Siedlce 25 - IX 15 - 16:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta konferencja Co nowego w edukacji? Organizacja roku szkolnego 2019/2020.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 25 - IX 15.00
zajęcia otwarte Gry i zabawy integrujące zespół klasowy.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą Szkoła Podstawowa z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 26 - IX 14.30
geografia Lipińska Marta zespół problemowy Nowa podstawa programowa z geografii w szkole ponadpodstawowej - o treściach i warunkach realizacji. zainteresowani nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 10 - IX 15.00
zajęcia otwarte doradcy Metody badań geograficznych - zajęcia w klasie pierwszej po szkole podstawowej zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 16 - IX 8.00- 8.45
konsultacje zespołowe Aplikacje wykorzystujące GIS na lekcjach geografii  w szkole ponadgimnazjalnej. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 20 - IX 15.30 - 17.00
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 4 - IX 15.30
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Zapoznanie z planem pracy doradczej w roku szkolnym 2019/20 zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 26 - IX 16.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, s. 15, Ip. 27 - IX 8.50
plastyka Prachnio Bożena - - - - 0 - IX -
muzyka Różański Dariusz lekcja otwarta doradcy Lekcja muzyki w klasie VI zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pescantina 2 24 - IX 11.55
zespół problemowy Formy ekspresji muzycznej na lekcjach w szkole podstawowej. nauczyciele muzyki SCDiDN 26 - IX 14.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji przedmiotowych na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 19 - IX 8:50
sieć współpracy i samokształcenia Projektowanie pracy z uczniem zdolnym. nauczyciele matematyki SP2, SP4, SP10 SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 26 - IX 15:30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta doradcy metodycznego Konstruowanie zadań doświadczalnych z biologii  w klasie pierwszej w szkole ponadpodstawowej. zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8, s.12 17 - IX 10.40-11.25
zespół problemowy Planowanie pracy nauczyciela biologii i przyrody pod kątem wdrażania nowej podstawy programowej. nauczyciele biologii i przyrody ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8, s.12 19 - IX 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta - - - - 0 - IX -
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata - - - - 0 - IX -
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita zespół problemowy Jak skutecznie wspierać maturzystów zdających egzamin z wiedzy o społeczeństwie? Analiza wyników matury 2019.
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 27 - IX 14-16
Lekcja otwarta doradcy metodycznego Praca z materiałem źródłowym na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 30 - IX


statystyka