Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Kształcenie wybranych umiejętności kluczowych na lekcji chemii zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki IV LO ul. Sokołowska 161 b, sala 207 15 - XI 11.50
kurs blended learning Ocenianie ksztaltujące na lekcjach chemii i fizyki. zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki SCDiDN ul. O. Langego 6 II piętro 20 - XI 15.30
konsultacje zespołowe Ocenianie ksztaltujące w praktyce zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki SCDiDN 28 - XI 15.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie II)
uczestnicy warsztatów SCDiDN Siedlce ul.Krystyny Osińskiej 6 9 - XI 11.30
warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie III)
uczestnicy warsztatów Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach 10 - XI 8.45
lekcja otwarta doradcy Nauka techniki odbicia piłki sposobem górnym oburącz z wykorzystaniem przyborów nietypowych
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach ul.Krystyny Osińskiej 8 14 - XI 8.50
warsztaty przedmiotowo- metodyczne METODYKA NAUCZANIA UNIHOKEJA
(obowiązuje strój sportowy - zajęcia praktyczne)
nauczyciele wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Graniczna 1 17 - XI 13.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta zajęcia otwarte doradcy Kształtowanie struktury wyrazu u dziecka z afazją ruchową. - zajęcia odwołane!!! Zainteresowani specjaliści i nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 404 8 - XI 10.45- 11.30
zespół samokształceniowy Uczeń ze Spe na lekcjach przyrody i biologii. Nauczyciele przyrody, biologii oraz pedagodzy specjalni Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 305 16 - XI 15.30
język niemiecki Bryłka Agata zespół samokształceniowy Język obcy - inspiracje i wymiana dobrych praktyk nauczyciele języków obcych IV LO, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 17 - XI 15.00
lekcja otwarta doradcy Arbeitsmarkt - rynek pracy dla młodzieży nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 29 - XI 12.45-13.30
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje zespołowe Sieć współpracy:"Inspiracje i wymiana dobrych praktyk" zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego i niemieckiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 17 - XI 15.00
konsultacje zespołowe Sieć współpracy "Inspiracje i wymiana dobrych praktyk" - spotkanie organizacyjne. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego i niemieckiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 17 - XI 15.00
kurs blended learning Praca ze smartfonem i tabletem na lekcji języka rosyjskiego - spotkanie organizacyjne. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 29 - XI 15.00
kurs blendeg learning Praca ze smartfonem/ tabletem na lekcji języka rosyjskiego.
(pierwsze spotkanie stacjonarne 29.11.2017 r.)
zainteresowani nauczyciele języków obcych IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 29 - XI 15.00 - 16.30
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy Kompetencje kluczowe a podstawa programowa wychowaniaprzedszkolnego.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 13 im. D. Gellner ul. Woszczerowicza 9 15 - XI 10.00
zajęcia otwarte doradcy "Czym skorupka za młodu nasiąknie...: - budowanie zrębów umiejętności kluczowych na zajęciach
w przedszkolu.
nauczyciele wychowania przedszkolnego MP nr 13 im. D Gellner ul Woszczerowicza 9 15 - XI 9.10
kurs blended learning Warsztat pracy nauczyciela przedszkola- wiedza, pomysły, działanie.
1. spotkanie stacjonarne -co z tą edukacją matematyczną?
nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN 23 - XI 14.30- 16.00
warsztaty - forma grantowa
WSPIERANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WDRAŻANIE METOD I FORM PRACY 
WYZWALAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ DZIECKA I WPŁYWAJĄCYCH NA JEGO WSZECHSTRONNY 
ROZWÓJ.
nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN 25 - XI godz. 9.00
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów.
zainteresowani nauczyciele SP nr 6 sala 311 8 - XI 15.00
lekcja otwara doradcy Kształtowanie kompetencji kluczowych na katechezie.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 15 - XI 8.00-8.45
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Prawo w internecie (prawo autorskie i wolne oprogramowanie) Nauczyciele informatyki Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sekulska 10 sala 18 7 - XI 12:30-13:15
zespół problemowy Warsztaty nt. serwisów do automatycznego sprawdzania kodu programu Nauczyciele informatyki Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sekulska 10 sala 18 9 - XI 16:00-19:00
Kurs Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sekulska 10 sala 18 30 - XI 15:30-19:30
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Rozwijanie kompetencji kluczowych ma lekcji jęz. angielskiego.
Lekcja odwołana z powodu zwolnienia lekarskiego metodyka.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa ul. Floriańska 10 Siedlce 6 - XI 12:40 - 13:25
zespół samoksztalceniowy Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Spotkanie odwołano z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela metodyka.
nauczyciele języka angielskigo SCDiDN ul. Oskara Langego 6 9 - XI 11:00 - 12:30
Międzyszkolne Dyktando V Międzyszkolne Dyktando Szkół Podstawowych nauczyciele szkól podstawowych SP 9 ul. Graniczna 1 18 - XI 10:00 - 12:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Paca z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 9 - XI 15.00
zespół problemowy Wdrażanie podstawy programowej - praktyczne rozwiązania metodyczne.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 10 - XI 15.00
zajęcia otwarte Rozwijanie umiejętności emocjonalno - społecznych u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 sala 209 15 - XI 11.45
zespół problemowy Arteterapia w praktyce szkolnej.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 23 - XI 15.00
geografia Lipińska Marta zajęcia otwarte Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcjach geografii zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 6 - XI 8:50 - 9:35
Zespół problemowy Analiza wyników matury z geografii maj 2017. Spotkanie poprowadzi pan Paweł Bareja.  Nauczyciele geografii I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, Floriańska 10 8 - XI 15.00
wyjazd edukacyjny Wyjazd edukacyjny do Łodzi w ramach Explorers Festiwal- temat przewodni - ,, Wybrzeża świata", Wyjazd ma formę odpłatną. Kontakt Marta Lipińska 606286587 zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału Uniwersytet Łódzki 17 - XI 4:00 22:00
kurs Kurs Kierownik wycieczek szkolnych, zgłoszenia proszę kierować telefonicznie 606286587 Marta Lipińska do 14 listopada 2017 zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 18 - XI 8:00 16:00
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego) 7 - XI 15:30
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół samokształceniowy Jakość zadania edukacyjnego a efektywność nauczania
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 13 - XI 14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Rozwijanie umiejętności kluczowych na lekcji języka polskiego w kl. 3f LO
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 13 - XI 13.10
warsztaty Sztuka motywacji. teoria i praktyka edukacyjna. Warsztaty cz. I
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 16 - XI 14.00
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Planowanie kierunkowe i metodyczne w pracy nauczyciela polonisty. Spotkanie stacjonarne, cz. II
zainteresowani nauczyciele Zesół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, s. 15, Ip., ul. Langego 8 17 - XI 14.00
plastyka Prachnio Bożena kurs blended learning Eko-sztuka na zajęciach plastycznych
Pierwsze spotkanie
zainteresowani nauczyciele SCDiDN ul.Langego 6 9 - XI 15:00
warsztaty/Grant Praca metodą projektu
zgłoszeni nauczyciele SCDiDN ul.Langego 6 18 - XI 9:00-16:00
Sieci współpracy i samokształcenia Impresje artystyczne. Założenia robocze i organizacja
zainteresowani nauczyciele PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 22 - XI 15:00
lekcja otwarta doradcy Środki wyrazu artystycznego. Warsztat ucznia
nauczyciele plastyki PG 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 28 - XI 13.40-14.25
muzyka Różański Dariusz zespół problemowy Wokalne formy polifoniczne na lekcji muzyki. zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 9 - XI 14.00
Zajęcia otwarte doradcy Prezentacja chóru Canzona przed finałem Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydcoszczy zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescantina 2 15 - XI 8.15
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - XI -
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji przedmiotowych na lekcjach matematyki. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce ul. Mazurska 10 13 - XI 12:50
sieć współpracy i samokształcenia Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki na podstawie treści nowej podstawy programowej - Tajemnice kartki w kratkę. nauczyciele matematyki SP 2, SP 4, SP 10 SP 10 Siedlce ul. Mazurska 10 16 - XI 15:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka - - - - 0 - XI -
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego Konkurs pięknego czytania formą promocji czytelnictwa zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 7 - XI 11.00
konkurs Etap międzyszkolny konkursu "Mistrz czytania" zgłoszeni uczniowie Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 16 - XI
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Skontrum w MOL-u zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 23 - XI 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata lekcja otwarta doradcy metodycznego Dobieranie materiału kształcenia do osiągania zaplanowanych efektów kształcenia
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 6 - XI 8,50
projekt edukacyjny XI Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 7 - XI 14,00
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita Lekcja otwarta doradcy metodycznego Wykorzystanie materiałów źródłowych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 15 - XI 12.35 - 13.35
zespół problemowy Analiza wyników egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 23 - XI 14-16


statystyka