Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Metoda projektu edukacyjnego. zainteresowani nauczyciele IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B, sala 306 15 - III 15.00
lekcja otwarta doradcy Kreatywność uczniów w rozwiązywaniu problemów - lekcja chemii w klasie maturalnej. zainteresowani nauczyciele chemii IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B, sala 306 26 - III 11.50
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo-metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie VI) uczestnicy warszatów SCDiDN Siedlce 15 - III 11.00
lekcja otwarta Nauka techniki odbicia z wykorzystaniem odskoczni. Kształtowanie skoczności.
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach 20 - III 8.50
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zespół problemowy Rola pedagoga specjalnego w ocenianiu ucznia z niepełnosprawnością w edukacji właczającej. pedagodzy specjalni Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach 1 - III 14.00
Zajęcia otwarte doradcy metodycznego Kształtowanie kompetencji językowych Zainteresowani nauczyciele, specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach s. 404 7 - III 10.45- 11.30
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - edukacja włączająca- spotkanie II podsumowujące Nauczyciele biorcy udział w kursie blended SCDIDN ul. K.Osińskiej 6 15 - III 15.00
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Sport treiben - ćwiczenia leksykalne nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 6 - III 12.45-13.30
warsztaty przedmiotowo-metodyczne Rozwój kompetencji komunikacyjnej w języku obcym - systematyczne pisanie nauczyciele języków obcych ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 310 16 - III 15.00
zespół samokształceniowy Kreatywny nauczyciel języka obcego nauczyciele języków obcych IV LO, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 22 - III 15.00
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje zespołowe Metoda projektu na lekcji. zainteresowani nauczyciele IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 15 - III 15.00
zespół samokształceniowy (w ramach sieci współpracy) Kreatywny nauczyciel języka obcego - aplikacje Learningapps i Kahoot wzbogacające warsztat pracy nauczyciela. zainteresowani nauczyciele języków obcych IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 22 - III 15.00
lekcja otwarta doradcy Wielkanoc w tradycji katolickiej i prawosławnej. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala A2 015 (budynek Collegium Mazovia) 26 - III 11.50-12.35
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa konferencja Literatura współczesna ( i nie tylko)  dla dzieci. Teatrzyki dziecięce dla dzieci.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani Biblioteka Pedagogiczna im H. Radlińskiej w Siedlcach ul.Asłanowicza 15 - III 15.30-17.30
zjęcia otwarte Plastyczna praca zbiorowa w grupie 4-latków inspirowana tematyką wielkanocną.
Zajęcia poprowadzi p. Ewa Fiuk.
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani MP nr 13 im. D. Gellner ul. Woszczerowicza 9 26 - III 9.10
religia Komorowska Ewa warsztaty Urwis czy święty - kreatywność na katechezie.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 21 - III 15.30
kurs doskonalący metodą blended learning Gry i zabawy dydaktyczne na katechezie
zainteresowani katecheci SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 22 - III 15.00
lekcja otwarta doradcy Wielki Piątek - dary Jezusa ukrzyżowanego.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 26 - III 8.55 - 9.40
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Programowanie - Wieże Hanoi nauczyciele informatyki SP 3 Siedlce sala 18 5 - III 10:35- 11:20
Warsztaty Platforma Hacking STEM Lessons - Scenariusze zajęć rozwijających umiejętności uczniów w zakresie STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) nauczyciele informatyki i techniki SP 3 Siedlce sala 18 15 - III 16:00 - 18:00
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego Praca z artykułem z czasopisma - ćwiczenia w mówieniu.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 36 13 - III 11:45 - 12:30
warsztat Egzamin ósmoklasisty.
nauczyciele języka angielskiego SCDiDN ul. Krystyny Osińskiej 6 23 - III 13:00 16:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta warsztat Jak zorganizować efektywną współpracę z rodzicami?
zainteresowani nauczyciele Samorzadowe Centrum Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 1 - III 15.00
zespół problemowy Rodzaje zadań i zakres treści - Międzyszkolna Liga Przedmiotowa w edukacji wczesnoszkolnej.
zainteresowani nauczyciele Samorzadowe Centrum Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 1 - III 14.00
warsztat Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - dostosowanie wymagań edukacyjnych.
zainteresowani nauczyciele Samorzadowe Centrum Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 15 - III 15.00
zajecia otwarte Tradycje i zwyczaje wielkanocne.
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniuz doradcą metodycznym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 sala 209 28 - III 11.45
geografia Lipińska Marta zajęcia otwarte doradcy Kształtowanie umiejętności złożonych na lekcjach geografii w szkole ponadgimnazjalnej. zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 19 - III 8:45 - 9:30
wyjazd edukacyjny Co  z tą wodą? - o sytuacji hydrologicznej w Polsce. Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli geografii i przedmiotów przyrodniczych n a Uniwersytet Warszawski. 
Zgłoszenia do 8 marca Marta Lipińska tel.606286587
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału Uniwersytet Warszawski 22 - III 12.30
konsultant Matysek Joanna Sieć współpracy i samokształcenia NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO
Mapa Karier - interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego w szkole.
Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 6 - III 15.30
Kurs doskonalący (20 godz.) PRAWO W PRACY NAUCZYCIELA
Prowadzący: Artur Olszewski
Odpłatność: 90/120 zł
Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych SCDiDN Siedlce ul. Krystyny Osińskiej 6 (wcześniej: Oskara Langego) 10 - III 10:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja lekcja otwarta doradcy metodycznego Doskonalenie umiejętności uczniów w konstruowaniu wypowiedzi ustnych zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 (dawniej O. Langego), s. 15, Ip. 19 - III 11.30
warsztaty Kształcenie literackie, kulturowe i językowe w podstawie programowej języka polskiego. 
Warsztaty, cz. I, forma odpł.
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 (dawniej O. Langego), s. 15, Ip. 22 - III 14.00
zespół problemowy Co nowego w nowej podstawie programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej? zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 (dawniej O. Langego), s. 15, Ip. 22 - III 13.00
plastyka Prachnio Bożena lekcja otwarta doradcy Inspiracje artystyczne na lekcjach plastyki
zainteresowani nauczyciele SP 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 13 - III 13.40-14.25
warsztaty Nowatorskie techniki plastyczne w pracy z dzieckiem młodszym i nie tylko.
odpłatność: 50/80      10 godz.
zainteresowani nauczyciele SP 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 17 - III 9:00-16:00
zespół problemowy Open space  - metoda dla wszystkich?
zainteresowani nauczyciele SP 1 ul. Konarskiego 5/7 s.111 21 - III 15.30
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Elementy patriotyzmu w twórczości kompozytorów  XIX wieku. zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 22 - III 14.30
Lekcja otwarta doradcy Lekcja muzyki w klasie IV zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 28 - III 12.40
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - III -
matematyka Saj Dorota sieć współpracy i samokształcenia Egzamin ósmoklasisty. nauczyciele matematyki SP2, SP4, SP10 SP 4, Siedlce ul. 10 Lutego 18 13 - III 14:30
konkurs XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny  zgłoszone szkoły 15 - III 9:00
kurs doskonalący prowadzony metodą blended learningową Metoda projektu w nauczaniu matematyki. II spotkanie - podsumowanie. nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół SCDiDN Siedlce, ul. Osińskiej 6 22 - III 15:00
warsztaty Mapy rozwiązywania problemów matematycznych. Forma płatna 40/60 zł. Zgłoszenia do 12 marca, Dorota Saj: saj.dorota@scdidn.siedlce.pl  zainteresowani nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce, ul. Osińskiej 6 23 - III 14:30
lekcja otwarta doradcy Kształcenie kompetencji przedmiotowych. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10, sala 5A 26 - III 12:50
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka lekcja otwarta Kształtowanie umiejętności złożonych- Nicienie - zwierzęta o obłym nieczłonowanym ciele.
zainteresowani nauczyciel ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8, s.12 6 - III 9.40-10.25
zespół prolemowy Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul K.Osińskiej 6 14 - III 15.30
konferencja Oferta Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach dla nauczycieli przyrody i biologii.Nowości przyrodnicze. Zajęcia prowadzą p. M.Percińska i Jolanta Osińska-Kurek
zainteresowani nauczyciele Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, ul Asłanowicza 2,s.106 19 - III 14.30
warsztaty Motywowanie i aktywizowanie uczniów w kontekście nowej podstawy programowej.Odpłatność za warsztaty50/80 zł. Ilość godzin 10.
zainteresowania nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. K.Osińskiej 8, s.12 22 - III 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Oprogramowanie dla bibliotek. Mol w chmurze - czy warto? zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Siedlcach ul. Sokołowska 172 1 - III 11.00
zajęcia otwarte Książki dla najmłodszych czytelników zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 14 - III 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny XI Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 5 - III 14,00
projekt edukacyjny XI Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 14 - III 12,00
projekt edukacyjny XI Siedleckie Targi Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych
uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, hala sportowa 15 - III 10,00 - 14,00
historia i wiedza o społeczeństwie Woźnica Anita Lekcja otwarta doradcy metodycznego Ocenianie kształtujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 20 - III 8.45-10.
zespół problemowy Nauczanie patriotyczne i regionalne. nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 22 - III 14-16


statystyka