Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta lekcja otwarta Odczytywanie i sporządzanie diagramów procentowych.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2, sala 201 17 - X 8.50-9.35
konsultacje zespołowe Aktywne metody nauczania-zastosowania i modyfikacje.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 23 - X 14.30 - 16.30
chemia/fizyka Barcińska Grażyna Lekcja otwarta doradcy Cel kształcenia ogólnego: Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów na przykładzie lekcjii chemii nauczyciele chemii i fizyki gimnazjów i szkół ponadimnazjalnych IV LO ul. Sokołowska 161 B, sala 207 22 - X 9.50
konsultacje zaspołowe Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii. nauczyciele chemii ze szkół ponadgimnazjalnych SCDiDN 23 - X 14.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz - - - - 0 - X -
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zespół problemowy Dostosowanie wymagań dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 311 9 - X 15.00
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - X -
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta Uczestnictwo w kulturze młodych ludzi - wyszukiwanie ofert nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 6 - X 13.30 - 14.20
zespół problemowy Rozwijanie sprawności pisania nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 29 - X 15.30
język rosyjski Jagiełło Ewa lekcja otwarta "Stół na dywanie" - "fałszywi przyjaciele" w polskiej i rosyjskiej leksyce. nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce 20 - X 8.10-8.55
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy Dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego - zmiany w prawie oświatowym.
nauczyciele wychowania przedszkolnego scdidn 14 - X 14.30
zajęcia otwarte "Co nam jesień w koszu niesie" - zajęcia otwarte w grupie dzieci 5-letnich
nauczyciele wychowania przedszkolnego Miejskie Przedszkole nr 13 im D. Gellner 28 - X 9.15
religia Komorowska Ewa konsultacje zespołowe Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na katechezie - dostosowanie wymagań, metod i form pracy.
zainteresowani katecheci S.P z O.I. nr 6 ul. Sienkiewicza 49 sala 311 9 - X 15.00
zespół problemowy Działalność misyjna Kościoła - spotkanie z przedstawicielami PDMD.
zainteresowani katecheci S.P Z Oddz. Integr. nr 6 Siedlce, sala 311 23 - X 15.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz Konferencja

Cyfrowa szkoła za (pół)darmo - czy to możliwe? 

Więcej: https://www.smore.com/v7wnd-czy-cyfrowa-szko-a-mo-e-by-tania


Dyrektorzy szkół, nauczyciele informatyki, techniki i przedmiotów zawodowych Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul. Sekulska 10 23 - X 11:30-15:30
język angielski Król Jolanta zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Nauczyciel a wydawnictwo. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 2 - X 14:00 - 15:30
zespół problemowy Motywacja uczniów a egzaminy zewnętrzne. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 8 - X 13:30 - 14:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Metody komunikowania się z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wpływ terapii integracji sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie uczniów ze SPE. Zajęcia prowadzą P. Beata Drajkarz i P.  Adam Stańczuk.
zainteresowani nauczyciele pouzgodnieniu z doradcą metodycznym SOSz-W w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 8 - X 14.30
zajęcia otwarte Metoda Ośrodków pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzi P. Urszula Łubkowska
zainteresowani nauczyciele pouzgodnieniu z doradcą metodycznym SOSz-W w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 20 15 - X 8.00
zespół problemowy Wspieranie dziecka młodszego na I-szym etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Zastosowanie gier dydaktycznych w rozwijaniu umiejętności matematycznych uczniów.
Zainteresowani nauczyciele 23 - X 14.30
geografia Lipińska Marta zespół problemowy
Spotkanie dla nauczycieli zainteresowanych udziałem uczniów w konkursie fotograficznym  ,, Na tropach zjawisk meteorologicznych". Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
zainteresowani nauczyciele I LO Siedlce, Floriańska 10 10 - X 13.00
zajęcia otwarte ,, Podróże banana” – zajęcia z zakresu edukacji globalnej dla klas 1- 3 szkoły podstawowej - spotkanie w ramach XVI Festiwalu Nauki. Zgłoszenia nauczycieli tel 606286587 zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 17 - X 9.30 - 11.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja warsztaty Matura 2015. Przygotowanie uczniów do ustnego egzaminu z języka polskiego. Warsztaty, cz. I
nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 16 - X 15.00
warsztaty Matura 2015. Przygotowanie uczniów do ustnego egzaminu z języka polskiego. Warsztaty, cz. II
nauczyciele poloniści szkół ponadgimnazjalnych ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 30 - X 15.00
plastyka Prachnio Bożena konferencja metodyczna Spotkanie ze Sztuką Co mówią obrazy? Wystawa malarstwa R. Kowalewskiego Moje góry i film edukacyjny.
Biblia w sztuce.
nauczyciele plastyki wszystkich typów szkół, inni zainteresowani Muzeum Regionalne w Siedlcach Piłsudskiego1 10 - X 15:00
plener malarski w Drohiczynie Uroki Drohiczyna - zajęcia w plenerze, metody pracy techniką akwareli
prowadząca:M. Czajkowska
kontakt  tel.z doradcą   511 253 616
nauczyciele plastyki wszystkich typów szkół, inni zainteresowani PKS Siedlce st.14 16 - X wyjazd 9:00 powrót około 18:00
muzyka Różański Dariusz Zespół samokształceniowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa- zagadnienia do realizacji w roku 2014/2015 nauczyciele siedleckich szkół podstawowych SCDiDN 8 - X 15.00
konsultacje zespołowe Wytyczne Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej - sekcja muzuki nauczyciele wiedzy o kulturze SCDiDN 9 - X 14.30
opieka i wychowanie Rucińska Beata zespół problemowy Dokumentacja nauczyciela świetlicy. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.
nauczyciele świetlic SCDiDN ul.Pescantina 2 2 - X 13.00-14.30
zajęcia otwarte KLUB NAUCZYCIELA ORIGAMISTY - Ozdobne pudełko z rozetką.
wszyscy zainteresowani SCDiDN ul. Pescantina 2 2 - X 14.30-16.00
plener malarski UROKI DROHICZYNA. Zapoznanie z techniką akwareli. Zgłoszenia pod nr 606 836 049
wszyscy zainteresowani Drohiczyn 16 - X 9.00-18.00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół problemowy Wybór obszarów tematycznych do Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej z Przyrody.
nauczyciele przyrody - szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Mazurska 10 7 - X 14.00
warsztaty Podstawy fotografowania.
zainteresowani nauczyciele Zalew Siedlecki 21 - X 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką pedagogiczną
nauczyciele bibliotekarze Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach róg ul. Asłanowicza i Konarskiego (budynek NKJO) 8 - X 13.00
zespół problemowy Promocja biblioteki szkolnej - jak robić dobre zdjęcia - zajęcia prowadzi p. Jarosław Grudziński
zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Sekulska 10 23 - X 12.30
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata Lekcja otwarta doradcy metodycznego "Obiekty liniowe i płaskie w rzutowaniu prostokątnym"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 6 - X 13,15
Lekcja otwarta doradcy metodycznego " Rysowanie obiektów przestrzennych w rzutach aksonometrycznych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 7 - X 8,00
zespół problemowy "Nowy system potwierdzania kwalifikacji zawodowych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 9 - X 16,30
historia i WOS Woźnica Anita Zespół problemowy Matura 2015 - historia
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych I LO im. B. Prusa w Siedlcach, Siedlce, ul. Floriańska 10 2 - X 14-15.30
zespól problemowy Matura 2015 - wiedza o społeczeństwie
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych I LO im. B. Prusa w Siedlcach, Siedlce, ul. Floriańska 10 30 - X 14-15.30


statystyka