Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta warsztaty ponadprzedmiotowe Jak uczyć uczenia się?
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Sielcach ul. Pescantina 2. 5 - XII 15.30-18.30
konsultacje indywidualne Przygotowanie uczniów do Sprawdzianu 2015.
nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2, sala 201 10 - XII 11.30-14.00
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Wybrane wymagania z podstawy programowej (planowanie, projektowanie, wnioskowanie) na przykładzie lekcji chemii.
(Proszę o wcześniejszą informację o przybyciu na zajęcia.

zainteresowani nauczyciele IV LO im.Hetm.St.Żółkiewskiego w Siedlcach 2 - XII 10.50
Konsultacje zespołowe O konkursie fizycznym "Od energii do materii" dla gimnazjalistów jeszcze raz.
Nauczyciele fizyki z gimnazjów. SCDiDN 3 - XII 15.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz lekcja otwarta Zasady asekuracji i samoasekuracji przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych.
Prowadzący- Marcin Długosz
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach ul. Oskara Lange 8 12 - XII 9.40
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta - - - - 0 - XII -
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - XII -
język niemiecki Bryłka Agata zespół samokształceniowy Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 8 - XII 15.10
zespół problemowy Przygotowanie uczniów do konkursów z językowych: konkurs kolęd, konkurs piosenki obcojęzycznej, liga przedmiotowa nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 12 - XII 14.00
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje zespołowe Konkurs wiedzy z języka rosyjskiego "Zakochaj się w Rosji" - przygotowanie półfinału i finału. zespół organizacyjny i zainteresowani nauczyciele IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce 3 - XII od 15.30
konferencja "Prawosławne Boże Narodzenie" (prowadzi dr Valentyna Krupoves) Zainteresowani nauczyciele i ich uczniowie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, budynek Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 12 - XII 10.00
konkurs XII Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej STROFY POD SAMOWAREM Zgłoszeni uczniowie i ich opiekunowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8 13 - XII od 9.30
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty metodyczne Teatr paluszkowy, chustowy, pacynka jako wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola.  nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN 6 - XII 8.30
zajęcia otwarte  Zabawa dydaktyczna  "Baju, baju- w dalekim kraju" . Realizacja treści warsztatu teatralnego w pracy z dziećmi 5-letnimi. nauczyciele wychowania przedszkolnego MP 13 ul. Woszczerowicza 9 10 - XII 9.15
religia Komorowska Ewa konsultacje zespołowe Mapa Myśli - narzędzie  pomagające zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania treści religijnych czy tylko innowacyjny sposób sporzadzania notatek?  zainteresowni nauczyciele S.P Z Oddz. Integr. nr 6 Siedlce, sala 311 17 - XII 15.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół problemowy Quizy, głosowania i dyskusje na platformie internetowej Kahoot.it - zabawa w quizy na urządzeniach mobilnych. Quizy online. Zainteresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul. Sekulska 10 11 - XII 15:30-17:30
język angielski Król Jolanta Lekcja otwarta doradcy metodycznego Is it difficult  to be a Santa? Opracowanie tekstu i dyskusja. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 16 - XII 10:55 - 12:40
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta konsultacje zespołowe Scenariusz zajęć w edukacji wczesnoszkolnej. Konstruowanie celów edukacyjnych.
zainteresowani nauczyciele SCDiDN, Siedlce, ul. Pescantina 2 18 - XII 14.30
geografia Lipińska Marta - - - - 0 - XII -
język polski Połeć Małgorzata Alicja warsztaty Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule. Cz. I
nauczyciele poloniści ZSPnr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Lange 8, s. 15 4 - XII 15.00
warsztaty Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule. Cz. II
nauczyciele polniści ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Lange 8, s. 15 11 - XII 15.00
plastyka Prachnio Bożena Lekcja otwarta doradcy Inspiracja sztuką japońską Namaluję ci wiersz
nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s. 112 2 - XII 14:30 - 15:15
zespół samokształceniowy, warsztaty Technika Iris folding - motywy bożonarodzeniowe
potrzebne:kartki tech.A4 kolor, taśma bezbarwna wąska,nożyczki, papier wycinankowy lub inny cienki, różnokolorowy
nauczyciele plastyki wszystkich typów szkół, inni zainteresowani PG 1 Konarskiego 5/7 s. 111 9 - XII 16:00
muzyka Różański Dariusz zespół samokształceniowy Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela muzyki. nauczyciele muzyki Szkoła Podstawowa nr 4 ul. 10-go lutego 18 10 - XII 15.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata zaję™cia otwarte KLUB  NAUCZYCIELA  ORIGAMISTY -  Bożonarodzeniowe ozdoby wykonane metodą origami z kwadratu. wszyscy zainteresowani SCDiDN ul.Pescantina 2 10 - XII 13.00-15.00
konferencja Forum Dyskusyjne Wychowawców i Pedagogów Szkolnych DZIECKO BEZPIECZNE - Zachowania prozdrowotne nauczycieli. Wykład poprowadzi  specjalista neurolog - dr Agata Włodeknauczyciele wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni SCDiDN ul. Pescantina 2 10 - XII 15.00-17.00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół samokształceniowy Wyjazd edukacyjny na XIII Sympozjum Naukowe   dla nauczycieli biologii organizowane  przez BioCEN we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im.M. Nenckiego PAN w Warszawie.
zainetersowani nauczyciele Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4 6 - XII 9.00 -14.00
konsultacje zespołowe Jak wspierać  uczniów w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych?
nauczyciele przyrody i biologii ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lanegego 8, s.16 9 - XII 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Spotkanie autorskie formą pracy biblioteki szkolnej
nauczyciele bibliotekarze I LO im. B.Prusa ul. Floriańska 10 4 - XII 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 9 - XII 12,15
projekt edukacyjny VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 11 - XII 16,00
historia i WOS Woźnica Anita konkurs - test Konkurs: Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach - etap szkolny / szkoły podstawowe Miasta Siedlce
uczniowie i nauczyciel szkół podstawowych Miasta Siedlce szkoły podstawowe 1 - XII 10-11
lekcja otwarta doradcy metodycznego Elementy oceniania kształtującego na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce, ul. Floriańska 10, I LO im. B. Prusa w Siedlcach 10 - XII 9:50-10:50
zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce, ul. Floriańska 10, I LO im. B. Prusa 17 - XII 14:30-15:30


statystyka