Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Elementy chemii analitycznej na przykładzie lekcji chemii w klasie drugiej (poziom rozszerzony). zainteresowani nauczyciele chemii szkół ponadgimnazjalnych IV LO ul. Sokołowska 161 b sala 207 7 - II 11.50
konsultacje zespołowe Podsumowanie etapu szkolnego Konkursu chemicznego Z chemią w przyszłość oraz Konkursu fizycznego Od energii do materii. zainteresowani nauczyciele chemii i fizyki z gimnazjów SCDiDN ul. Pescantina 8 - II 15.00
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz - - - - 0 - II -
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Finał konkursu plastycznego Podsumowanie II edycji konkursu plastycznego dla uczniów ze SPE "Boże Narodzenie moich marzeń" Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 9 - II 10.00
Akademia Dyrektora Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - obowiązki dyrektora. Dyrektorzy szkół i przedszkoli Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 10 - II 10.00
warsztaty Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- rozwiązania praktyczne Pedagodzy szkolni i osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia specjalnego w szkole Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach ul. Pescantina 2 10 - II 12.00- 14.00
język niemiecki Bryłka Agata konsultacje zespołowe Omówienie regulaminu oraz  przygotowanie uczniów do konkursu ortograficznego z języka angielskiego i niemieckiego dla szkół gimnazjalnych nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 3 - II 14.30
lekcja otwarta doradcy Coole Hobbys - zainteresowania młodych ludzi, ćwiczenia z leksyką nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 7 - II 8.55
język rosyjski Jagiełło Ewa Konsultacje zespolowe Symulacja ustnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego (prowadzą P. Małgorzata Agnieszka Sawicka i P. Bogumiła Orzełowska) zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego oraz uczniowie - maturzyści ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Lange 8 14 - II 9.00 - 10.30
lekcja otwarta doradcy "Rosyjskie tradycje ludowe - Maslenica". zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 28 - II 8.10 - 8.55
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty  "Wiatrak matematyczny- jako metoda i narzędzie"  gr 1
Forma odpłatna -30zł po uzgodnieniu z doradcą.

nauczyciele wychowania przedszkolnego scdidn 10 - II 16.15 -19.30
warsztaty "Wiatrak matematyczny- jako metoda i narzędzie"  gr 2
Forma odpłatna -30zł po uzgodnieniu z doradcą.


 
nauczyciele wychowania przedszkolnego scdidn 11 - II 9.00- 12.15
religia Komorowska Ewa konkurs biblijny Czy znasz ewangelię św. Łukasza? etap miejski
laureaci etapu szkolnego i opiekunowie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 3 - II 9.00 - 10.00
lekcja otwarta doradcy Mass media. Czego słucham? Co oglądam? Czy jestem krytyczny? - kl. VI
zainteresowani nauczyciele SP nr 6 sala 311 godz. 8 - II 11.45 - 12.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz Lekcja otwarta Robot  mBot - program line follower - czujnik linii. nauczyciele informatyki Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach, ul. Sekulska 10 sala 18 7 - II 8:50- 9:35
język angielski Król Jolanta lekcja otwarta doradcy metodycznego 'St Valentine's Day'  is it really our custom?
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 7 - II 12:40 - 13:25
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zespół problemowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa w edukacji wczesnoszkolnej. Rodzaje zadań testowych oraz zakres materiału.
zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 2 - II 14.30
geografia Lipińska Marta kurs Kierownik wycieczek szkolnych  - spotkanie 1.
Zgłoszenia telefoniczne Marta Lipińska tel. 606286587 do 27 stycznia 2017
zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 2 - II 15.00 - 19.00
kurs Kierownik wycieczek szkolnych - spotkanie 2  - kontynuacja zajęć z dnia 2 lutego zainteresowani nauczyciele po zgłoszeniu udziału I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 3 - II 15.00 - 19.00
zajęcia otwarte Dokąd zmierza rozwój współczesnych metropolii ?  - lekcja w klasie 1 z wykorzystaniem elementów oceniania ksztaltującego zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 7 - II 8.00 - 9.00
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA DYREKTORA Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - obowiązki dyrektora. Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 10 - II 10:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja warsztaty Kompetencje nauczyciela w budowaniu relacji z uczniami i rodzicami. Warsztaty, cz. II
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 2 - II 14.00
lekcja otwarta doradcy metodycznego Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego w klasie I technikum
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 7 - II 10.40
warsztaty Szkoła dobrego wychowania. Warsztaty, cz. I
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s. 15 9 - II 14.00
plastyka Prachnio Bożena lekcja otwarta doradcy Kształcenie kreatywności na lekcjach plastyki
zainteresowani nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 6 - II 14:30-15:15
finał konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego BOŻE NARODZENIE MOICH MARZEŃ dla uczniów ze SPE
zainteresowani nauczyciele i uczniowie SCDiDN, Pescantina 2 9 - II 10:00
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Polifonia na lekcjach muzyki- kanony wokalne i instrumentalne Zainteresowani nauczyciele SCDiDN (PG4 ) 9 - II 14.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata zajęcia otwarte Projekt edukacyjny "poKOCHAJmy RUCH": Wskazówki instruktorskie dla osób, które chcą nauczyć się prawidłowej techniki nordic walking. Wymagany swobodny strój, obuwie na zmianę i kijki nordic walking z gumowymi końcówkami oraz woda do picia. wszyscy zainteresowani Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (świetlica szkolna) 7 - II 16.00
warsztaty Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - rozwiązania praktyczne. pedagodzy szkolni i osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych SCDiDN ul. Pescantina 2 10 - II 12.00
matematyka Saj Dorota lekcja otwarta doradcy Obliczenia matematyczne w sytuacjach praktycznych. zainteresowani nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 sala 4 7 - II 14:35-15:20
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka konferencja Oferta Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach dla nauczycieli przyrody i biologii. Zajęcia prowadzą p. M.Percińska i Jolanta Osińska-Kurek
nauczycielei przyrody i biologii Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, ul Asłanowicza 2,s.106 7 - II 15.15
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zajęcia otwarte doradcy metodycznego Sprawozdawczość i statystyka biblioteczna zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach 1 - II 13.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 1 - II 15,00
lekcja otwarta doradcy metodycznego "Tolerancja wymiarów liniowych", czyli jak z trudnej sprawy zrobić zabawę.
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 6 - II 12,15
zespół samokształceniowy Nauczyciel przedmiotów zawodowych - wychowawcą
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 27 - II 15,00
historia i WOS Woźnica Anita - - - - 0 - II -


statystyka