Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna zespół problemowy  Organizacja konkursów chemicznego i fizycznego (formuła, bank zadań) nauczyciele chemii i fizyki szkół podstawowych SCDiDN ul. Oskara Langego 6 11 - IX 15.00
zespół problemowy Analiza wyników maturalnych z chemii.  nauczyciele chemii szkół średnich SCDiDN ul. Oskara Langego 6 28 - IX 15.00
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz Konsultacje zespołowe Wdrażanie nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego w szkole podstawowej
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach ul,Oskara Lange 8 7 - IX 13.00
zespół problemowy Sposoby realizacji edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV-VII
nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach ul,. Oskara Lange 8 21 - IX 12.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym dotyczące ucznia ucznia ze SPE Zainteresowani nauczyciele i specjaliści SCDiDN ul. Oskara Lange 6 14 - IX 14.00 - 15.30
Zespół problemowy IPET - nowe wytyczne. Zainteresowani nauczyciele i specjaliści Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 s.403 20 - IX 15.00- 16.00
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy NaCoBeZu - ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 11 - IX 12.45-13.30
konsultacje zespołowe Język obcy w nowej podstawie programowej nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Langego 6 29 - IX 15.00
język rosyjski Jagiełło Ewa Konsultacje zespołowe Współpraca z doradcą metodycznym  w roku szkolnym 2017/18 - plany, pomysły, propozycje. zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego IV LO w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 B, sala 306 28 - IX 15.00
zespół problemowy Język obcy w nowej podstawie programowej.  zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego SCDiDN w Siedlcach, ul. O. Langego 6 29 - IX 15.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa warsztaty metodyczne PERCEPCJA WZROKOWA I SŁUCHOWA KLUCZEM DO SUKCESU DZIECKA/UCZNIA - WARSZTAT 2-CZĘŚCIOWY. Forma płatna
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani (wg potwierdzonych zgłoszeń) scdidn 9 - IX 9.00 - 17.00
zespół metodyczny Z nową podstawa programową w nowy rok szkolny; treści matematyczne dla przedszkoli, planowanie, pomysły na realizację.
nauczyciele wychowania przedszkolnego o różnym stażu pracy MP nr 13 ul Woszczerowicza 9 13 - IX 16.00
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa.
zainteresowani katecheci SCDiDN Siedlce, ul. Oskara Langego 6 13 - IX 15.30
zespół problemowy Kierunki pracy katechetycznej w roku szkolnym 2017/2018.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 21 - IX 15.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz konferencja Jak efektywnie wprowadzać nową podstawą programową z informatyki w szkole podstawowej zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach ul. Sekulska 10 sala 18 21 - IX 16:00
zespół problemowy Organizacja konkursów informatycznego i technicznego w nowym roku szkolnym - formuła, bank tematów i zadań nauczyciele informatyki i techniki SCDiDN Siedlce ul. Oskara Langego 6 28 - IX 16:00
język angielski Król Jolanta zespół samokształceniowy Konkursy Wiedzy o krajach anglojezycznych w świetle wymagań Nowej Podstawy Programowej.
nauczyciele języka angielskiego I LO im. B. Prusa Floriańska 10 sala 22 14 - IX 14:30 -16 :00
zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa - język angielski.
Nauczyciele języka angielskiego Oscara Langego 6 15 - IX 14.30-16.00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte integracja zespołu klasowego w klasie I
zainteresowani nauczyciele po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SP z O I nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 sala 209 11 - IX 10.45
konferencja Jak efektywnie wdrażać podstawę programową kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej?
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. O. Langego 6 14 - IX 15.00
geografia Lipińska Marta zespół problemowy Spotkanie informacyjne - współpraca nauczycieli geografii z doradcą, organizacja zajęć terenowych dla nauczycieli geografii. nauczyciele geografii I LO im. B. Prusa, Floriańska 10 14 - IX 15.00
konsultacje zespołowe Nowa podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej jako drogowskaz do nowoczesnej i kreatywnej edukacji. zainteresowani nauczyciele SCDiDN Oscara Langego 6 25 - IX 15.00
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ROZPOCZĘCIEM STAŻU Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Oskara Langego 6 11 - IX 15.00
konsultacje zespołowe REFORMA OŚWIATY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej i w branżowej szkole I stopnia
Zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce ul. Oskara Langego 6 25 - IX 15.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja konsultacje zespołowe Zapoznanie z planem pracy doradczej na rok szkolny 2017/2018
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Oskara Langego 6 21 - IX 14.00
zespół problemowy Od zadania edukacyjnego do dobrej lekcji
nauczyciele poloniści wszystkich typów szkół SCDiDN w Siedlcach, ul. Oskara Langego 6 21 - IX 15.00
plastyka Prachnio Bożena - - - - 0 - IX -
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Lekcja muzyki czy lekcja o muzyce. Treści i warunki ich realizacji w podstawie programowej. Nauczyciele muzyki szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 14 - IX 14.30
Zajęcia otwarte doradcy Łączy nas śpiew zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Pescsntina 2 29 - IX 16.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata - - - - 0 - IX -
matematyka Saj Dorota zespół problemowy Reforma oświaty - prawo oświatowe, podstawa programowa, kierunki wspomagania nauczycieli matematyki przez doradcę metodycznego w roku szkolnym 2017/18.
nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce, ul. O. Langego 6 21 - IX 15:00
zespół samokształceniowy Matematyk - wychowawcą: planowanie wycieczek rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów.
nauczyciele matematyki SP 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 28 - IX 15:00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka konferencja Praca nauczyciela biologii i przyrody z nową podstawą programową. 
nauczyciele przyrody i biologii SCDiDN w Siedlcach, ul. O.Langego 6 19 - IX 15.00
zespół problemowy Kierunki pracy nauczyciela biologii i przyrody w roku szkolnym 2017/2018.
nauczyciele biologii i przyrody ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s.12 28 - IX 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Reforma oświaty – zadania biblioteki szkolnej nauczyciele bibliotekarze SCDiDN w Siedlcach ul. Oskara Langego 6 15 - IX 11.00
zespół problemowy Spotkanie dla nowo zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach 20 - IX 12.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata zespół samokształceniowy Awans zawodowy nauczyciela przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 5 - IX 15,00
zespół problemowy Programy nauczania przedmiotów zawodowych w roku 2017/2018.
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 6 - IX 14,00
zespół problemowy Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 12 - IX 15,00
historia i WOS Woźnica Anita zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa - historia.
Nauczyciele historii wszystkich typów szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 28 - IX 14-16
zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa - wiedza o społeczeństwie.
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 29 - IX 14-16


statystyka