Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Analiza wyników egzaminu maturalnego  chemii.
nauczyciele chemii szkół ponadgimnazjalnych SCDiDN, ul. Pescantina 2 22 - IX 14.30
konsultacje zespołowe Organizacja konkursu chemicznego "Z chemią w przyszłość"oraz konkursu fizycznego "Od energii do materii" w roku szk. 2016/17.
nauczyciele chemii i fizyki z gimnazjów SCDiDN, ul. Pescantina 2 23 - IX 14.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz - - - - 0 - IX -
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta konsultacje zespołowe IPET i jego ewaluacja. pedagodzy rozpoczynający pracę z uczniem ze SPE, zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 15 - IX 10.00 - 12.00
język niemiecki Bryłka Agata zespół problemowy Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 16 - IX 14.00
język rosyjski Jagiełło Ewa konsultacje zespołowe Współpraca z doradcą metodycznym w roku szkolnym 2016/2017 - propozycje spotkań, wyjazdów edukacyjnych
Nauczyciele języka rosyjskiego IV LO Siedlce ul. Sokołowska 161 B, s. 306 30 - IX 15.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół samokształceniowy Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania przedszkolnego Organizacja pomocy metodycznej w roku szkolnym 2016/17
Nauczyciele wychowania przedszkolnegio SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 22 - IX 15.00
religia Komorowska Ewa zespół problemowy Wiodące kierunki pracy katechetycznej w roku szkolnym 2016/2017
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 14 - IX 15.30
konsultacje zespołowe Awans zawodowy nauczyciela religii.
zainteresowani katecheci SP nr 6 sala 311 19 - IX 15.30
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół problemowy Organizacja pomocy metodycznej w roku szkolnym 2016/17 - tematyka konferencji i konsultacji, terminarze. Zmiany w podstawie programowej kształcenia informatycznego i co z nich wynika.
nauczyciele informatki i techniki Publiczne Gimnazjum nr 3 Siedlce ul. Sekulska 10 sala 18 I p. 21 - IX 16:00
język angielski Król Jolanta zespół problemowy Co motywuje uczniów do nauki ? nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 22 - IX 13:30 - 15:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta konferencja Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 15 - IX 14.30
konsultacje zespołowe Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli. zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 16 - IX 14.00
geografia Lipińska Marta konsultacje zespołowe Spotkanie organizacyjne  dla nauczycieli zainteresowanych warsztatami terenowymi "Tajemnice Biebrzańskich bagien"  zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa Floriańska 10 6 - IX 15.30
konsultant Matysek Joanna AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ROZPOCZĘCIEM STAŻU Nauczyciele stażyści, kontraktowi i inni zainteresowani SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 8 - IX 15.00
Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą SCDiDN Siedlce ul. Pescantina 2 30 - IX 15:00
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Zapoznanie z planem pracy doradczej w roku szkolnym 2016/2017. Oferta konkursów międzyszkolnych i projektów edukacyjnych
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. Oskara Langego 8, s. 15 16 - IX 14.00
plastyka Prachnio Bożena zespół problemowy Warsztat nauczyciela plastyki. Nowe wyzwania i kreatywność artystyczna.
nauczyciele plastyki i inni zainteresowani nauczyciele PG 1 Konarskiego 5/7 s.111 19 - IX 15:30
muzyka Różański Dariusz Zespół problemowy Zagadnienia w konkursie Muzyka w ramach XV Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej nauczyciele muzyki szkół podstawowych w Siedlcach SCDiDN 22 - IX 14.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata zespół problemowy Warsztat pracy nauczyciela świetlicy szkolnej - organizacja zajęć,obowiązująca dokumentacja. nowo zatrudnieni nauczyciele na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej SCDiDN ul. Pescantina 2 15 - IX 14.30
matematyka Saj Dorota Zespół problemowy Kierunki wspomagania nauczycieli matematyki przez placówkę doskonalenia w roku szkolnym 2016/17.
zainteresowani nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 15 - IX 15.00
Zespół problemowy Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki.
nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 22 - IX 15.00
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka zespół problemowy "Nauka  w puszce - rola nauki i metody naukowe w edukacji przyrodniczej".
nauczyciele przyrody i biologii ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8, s.16 22 - IX 14.30
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta konferencja Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17
Nauczyciele bibliotekarze SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 (sale 40 i 41) 28 - IX 11.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata konsultacje zespołowe Współpraca z doradcą metodycznym w roku szkolnym 2016/2017
nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul.Ks.J.Popiełuszki 8 7 - IX 15,00
konsultacje zespołowe Awans zawodowy nauczycieli zawodu
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul.Ks.J.Popiełuszki 8, sala 23 8 - IX 15,00
konsultacje zespołowe Przedmiotowy system oceniania przedmiotów zawodowych
nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul.Ks.J.Popiełuszki 8, sala 23 14 - IX 15,00
konsultacje zespołowe Programy nauczania przedmiotów zawodowych
nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul.Ks.J.Popiełuszki 8, sala 23 15 - IX 15,00
historia i WOS Woźnica Anita Zespół problemowy Spotkanie organizacyjne. Nauczyciel wobec wyzwań wynikających z planowanej reformy systemu edukacji.
Nauczyciele historii i wos-u wszystkich typów szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 22 - IX 14-15.30
Zespół problemowy Rok szkolny 2016/2017 - konkursy przedmiotowe. Spotkanie organizacyjne.
Nauczyciele historii i wos-u wszystkich typów szkół I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10 29 - IX 14-15.30


statystyka