Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta lekcja otwarta Lekcja z działu "Wyrażenia algebraiczne" w klasie pierwszej gimnazjum.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2, sala 201 17 - II 8.50-9.35
konsultacje zespołowe Szóstoklasista przed  Sprawdzianem 2015 oraz Międzyszkolną Ligą Przedmiotową z matematyki - wymagania i  przygotowanie.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 26 - II 14.30
chemia/fizyka Barcińska Grażyna lekcja otwarta doradcy Wymagania szczegółowe  w podstawie programowej z chemii: planowanie i projektowanie (na przykładzie  lekcji chemii w zakresie rozszerzonym).
nauczyciele chemii szkół ponadgimnazjalnych IV LO ul.Sokołowska 161 B sala 207 11 - II 9.00
konsultacje zespołowe Podsumowanie etapu szkolnego kursu chemicznego dla gimnazjalistów "Z chemią w przyszłość".
nauczyciele chemii z gimnazjów SCDiDN ul. Pescantina 2 16 - II 14.30
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warsztaty przedmiotowo metodyczne ABC pracy nauczyciela wychowania fizycznego (spotkanie III)
nauczyciele wychowania fizycznego PG nr 1 w Siedlcach ul. Konarskiego 5 5 - II 12.30
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Konsultacje indywidualne Praca z uczniem o SPE. Nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 4 - II 15.00 - 16.00
Zespół problemowy "Wykorzystanie narzędzi coauchingowych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Prowadzenie Marzena Kopówka zainteresowani nauczyciele i pedagodzy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach 19 - II 16.00
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - II -
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Powtórzenie słownictwa z zakresu WOHNEN nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 9 - II 13.30 - 14.30
zespół problemowy Zasady diagnozowania i oceniania uczniów na lekcjach języka obcego nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 23 - II 15.30
język rosyjski Jagiełło Ewa konkurs Konkurs plastyczny "Вот и Россия": bohaterowie rosyjskich baśni ludowych. zgłoszeni uczestnicy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8 7 - II 8.30 - 11.30
konsultacje zbiorowe Symulacja ustnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego z omówieniem. nauczyciele języka rosyjskiego szkół ponadgimnazjalnych nie posiadający uprawnień egzaminatora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8 24 - II 14.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa konsultacje zespołowe Język obcy w przedszkolu- informacje i refleksje pokonferencyjne
nauczyciele wychowania przedszkolnego i n-le języka obcego SCDiDN 18 - II 15.00
zajęcia otwarte  "Mali badacze- eksperymenty i doświadczenie nie tylko z wodą"- zajęcia otwarte w grupie dzieci 5-letnich
nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani Miejskie Przedszkole nr 13 im D. Gellner ul Woszczerowicza 9 25 - II 14.15
warsztaty metodyczne ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY ORAZ SYTUACJOM KONFLIKTOWYM W PRZEDSZKOLU nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani SCDiDN 28 - II 8.30- 17.
religia Komorowska Ewa konsultacje zespołowe Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z religii - opracowanie zakresu materiału.
katecheci szkół podstawowych SP nr 6 sala 311 9 - II 15.30
konkurs Etap miejski konkursu biblijnego dla uczniów szkół podstawowych.
finaliści etapu szkolnego i opiekunowie SCDiDN Siedlce 13 - II 9.00 - 10.30
zespół Rola gier i zabaw dydaktycznych w edukacji ucznia młodszego.
zainteresowani katecheci po uzgodnieniu z doradcą SCDiDN Siedlce, ul. Pescantina 2 27 - II 15.00 - 19.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz zespół problemowy Omówienie obszarów tematycznych do Ligi Międzyszkolnej z techniki i informatyki Nauczyciele informatyki i techniki Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach 12 - II 15:30
język angielski Król Jolanta Lekcja otwarta doradcy metodycznego 'Is CCTV cameras a good idea?' Prezentowanie argumentacji za i przeciw. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 25 - II 8:55 - 9:40
zespół problemowy Wielotetnie podręczniki - jak z nimi pracować? nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 25 - II 13:30 - 14:30
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta konsultacje zespołowe Organizacja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w edukacji wczesnoszkolnej - zakres materiału, rodzaje zadań testowych. zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 11 - II 14.00
warsztaty Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej. zainteresowani n-le po uzgodnieniu z doradcą metodycznym SCDiDN w Siedlcach, ul. Pescantina 2 27 - II 15.00 - 19.00
geografia Lipińska Marta zespół samokształceniowy IRAN - dlaczego tam jedziesz? - pokaz zdjęć  i relacja z podróży do kraju Persów. zainteresowani nauczyciele I Liceum Ogólnokształcące im . B. Prusa, Floriańska 10 2 - II 15.00
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z języka polskiego. Czynności organizacyjne, projektowanie zadań i arkuszy konkursowych zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8, s. 15 13 - II 14.00
plastyka Prachnio Bożena zespół samokształceniowy Edukacja globalna. Z wizytą w kenijskich szkołach
zainteresowani nauczyciele PG 1 Konarskiego 5/7 s. 114 18 - II 16:00
lekcja otwarta doradcy Śladami Aborygenów-dot painting
nauczyciele plastyki wszystkich typów szkół, inni zainteresowani PG 1 Konarskiego 5/7 s. 112 24 - II 14:30-15:15
muzyka Różański Dariusz - - - - 0 - II -
opieka i wychowanie Rucińska Beata spotkanie otwarte z cyklu "Wychowawca z pasją" Muzyczne inspiracje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzi p. Anna Zwoleńska. Proszę o swobodny, sportowy strój i wygodne buty.
wszyscy zainteresowani Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (świetlica szkolna) 19 - II 15.30-19.30
zespół samokształceniowy Pudełko ozdobione w technice DECOUPAGE. Materiały: pudełko kartonowe lub blaszana puszka, klej Mgic, dwa pędzelki mały i duży, serwetka z wybranym motywem, jak najmniejsze nożyczki.
wszyscy zainteresowani Zespół Szkół Nr 1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 (świetlica szkolna) 24 - II 15.30-17.30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka Organizacja konkursu "Podlasie w obiektywie młodego ekologa". konsultacje zespołowe
zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 Siedlce ul. O. Langego 8, s.12 5 - II godz. 15.00
warsztaty Metody aktywizujące na lekcjach biologii i przyrody.
Nauczyciele biologiii i przyrody ZSP nr 2 Siedlce . ul. O.Langego 8 11 - II 15.00
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta zespół problemowy Teoria inteligencji wielorakich. Rozwijanie inteligencji językowej w bibliotece
zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach 4 - II 12.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Podstawowe zagrożenia związane z używaniem komputera i Internetu
zainteresowani nauczyciele SCDiDN 19 - II 11.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata projekt edukacyjny VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - spotkanie organizatorów
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 4 - II 15,00
projekt edukacyjny VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - spotkanie organizatorów zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala 23 18 - II 15,00
Lekcja otwarta doradcy metodycznego "Obliczanie parametrów pasowania
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 24 - II 8,50
historia i WOS Woźnica Anita zespół problemowy Egzamin maturalny - analiza arkuszy z matury próbnej (historia) - wnioski.
nauczyciele szkół ponadpodstawowych Siedlce, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa, ul. Floriańska 10, sala nr 17 19 - II 14.30-16.00
zespół problemowy Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - historia, wos.
nauczyciele wszystkich typów szkół Siedlce, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala nr 17 26 - II 14 -16


statystyka