Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

Terminarz


Przedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
matematyka Bagłaj Jolanta lekcja otwarta Obliczenia procentowe na co dzień.
nauczyciele matematyki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2, sala 201 5 - XI 10.40 - 11.25
zespół problemowy Sprawdzian 2015 - zadania na poszczególne wymagania ogólne.
nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach ul. Szkolna 2 20 - XI 14.30
warsztaty ponadprzedmiotowe Jak uczyć uczenia się?
zainteresowani nauczyciele SCDiDN w Sielcach ul. Pescantina 2. 29 - XI 9.00 - 13.30
chemia/fizyka Barcińska Grażyna konsultacje zespołowe Matura z chemii 2015 - zmiany. nauczyciele chemii szkół ponadgimnazjalnych SCDiDN ul Pescantina 2 20 - XI 14.30
konkurs chemiczny Etap szkolny  konkursu chemicznego  nauczyciele chemii gimnazjów szkoły macierzyste 27 - XI pierwsza godzina lekcyjna
wychowanie fizyczne Berczyński Mariusz warszraty przedmiotowo- metodyczne Piłka ręczna w praktyce szkolnej
Zajęcia prowadzi Janusz Żydowicz
 (obowiązuje strój sportowy)
zainteresowani nauczyciele ZS nr1 w Siedlcach ul. Graniczna 1 27 - XI 27.11.14 godz.15.00-19.00, 28.11.14 godz.15.00-19.00
szkolnictwo specjalne Biernacka Edyta Konsultacje indywidualne Praca z uczniem o SPE. Nauczyciele pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 5 - XI 15.00 - 16.00
zajęcia otwarte Ćwiczenia motoryki małej i dużej w pracy z dzieckiem o SPE. Prowadzenie A. Żydowicz - Chomicz Nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach sala 103 19 - XI 15.00 - 16.30
konsultant Borkowska Agnieszka - - - - 0 - XI -
język niemiecki Bryłka Agata lekcja otwarta doradcy Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1, ul. Konarskiego 11, sala 331 4 - XI 14.25-15.10
zespół problemowy Metoda LdL nauczyciele języków obcych SCDiDN, ul. Pescantina 2, sala 41 19 - XI 14.30
język rosyjski Jagiełło Ewa Konsultacje zespołowe Organizacja konkursu wiedzy o Rosji pt.: "Zakochaj się w Rosji". nauczyciele języka rosyjskiego IV LO ul. Sokołowska 161 B, Siedlce 12 - XI 15.30
konferencja "Вечно молодые - поэты серебрянного века" (prowadzi dr Ewa Kozak) nauczyciele języka rosyjskiego Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39 26 - XI 10.00
wychowanie przedszkolne Jóźwik Józefa zespół problemowy Monitorowanie realizacji podstawy programowej  w przedszkolu, zadania dyrektora i  nauczycieli. Budowa narzędzi, wykorzystywanie wyników monitorowania nauczyciele wychowania przedszkolnego SCDiDN 6 - XI 14.00
warsztaty metodyczne

Teatr Wójcików

nauczyciele wychowania przedszkolnego i inni zainteresowani scdidn 22 - XI 9.00
religia Komorowska Ewa zespoł samokształceniowy Web Quest - jak wykorzystać na katechezie?
katecheci wszystkich poziomów edukacyjnych S.P z O.I. nr 6 u. Sienkiewicza 49 19 - XI 15.00
informatyka/technika Kozioł Dariusz Zespół problemowy Narzędzia do tworzenia lekcji z użyciem tablic interaktywnych.
zaintresowani nauczyciele Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul. Sekulska 10 20 - XI 15:15
język angielski Król Jolanta Lekcja otwarta doradcy metodycznego Piękno przez wieki - opis wyglądu i dyskusja o urodzie na przestrzeni wieków. nauczyciele języka angielskiego 13 - XI 13:30 - 14:15
Lekcja otwarta doradcy metodycznego 'Should slang be banned from schools?' przygotowanie do pisania rozprawki argumentatywnej. nauczyciele języka angielskiego I LO Floriańska 10 sala 22 26 - XI 8:55 - 9:40
zespół problemowy Liga Przedmiotowa - formuła,planowane  zagadnienia i zadania. nauczyciele szkół podstawowych I LO Floriańska 10 sala 17 27 - XI 10:30 - 11:00
edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Lebuda Danuta zajęcia otwarte Metody i formy pracy w I klasie integracyjnej. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym etapie edukacyjnym.
zainteresowani nauczyciele pouzgodnieniu z doradcą metodycznym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 7 - XI 14.25
zespół problemowy jak budować dobre relacje nauczyciel - rodzic? Zajęcia prowadzi psycholog P. Wiesława Chalecka.
Zainteresowani nauczyciele SCDiDN, Siedlce, ul. Pescantina 2 13 - XI 15.00
geografia Lipińska Marta konsultacje zespołowe
Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli - Konkurs na poster - Globalny świat, globalne problemy.
nauczyciel geografii i nauczyciele zajmujący się tematyką globalną I LO, Floriańska 10, sala 17 19 - XI 13.30
zespól samokształceniowy Wyjazd edukacyjny na Wielką Lekcję geografii - Ochrona przyrody, w trosce o skarby krajobrazu.
zainteresowani nauczyciele Uniwersytet Łódzki 21 - XI zgodnie z planem
język polski Połeć Małgorzata Alicja zespół problemowy Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się.
nauczyciele poloniści ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O. Lange 8, s. 15 20 - XI 14.00
plastyka Prachnio Bożena Lekcja otwarta doradcy Maska pełna uczuć, plastelina
nauczyciele plastyki PG 1 Konarskiego 5/7 s. 111 5 - XI 14:30 - 15:15
zespół samokształceniowy Międzyszkolna Liga Przedmiotowa.Zakres materiału na rok 2014/2015
nauczyciele plastyki szkół podstawowych, miasto Siedlce PG 1 Konarskiego 5/7 czytelnia 19 - XI 16:00
muzyka Różański Dariusz Konkurs-konsultacje zespołowe I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. zainteresowani nauczyciele SP nr 10 ul. Mazurska 10 7 - XI 10.00
opieka i wychowanie Rucińska Beata spotkanie otwarte z cyklu "Wychowawca z pasją" Teatrzyk kukiełkowy w świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadzi p. Bożena Głażewska

Po przedstawieniu odbędą się warsztaty na temat:  "Jak wykonać kukiełkę do szkolnego przedstawienia?"

wszyscy zainteresowani Sokołów Podlaski 19 - XI 14.00
konferencja

Forum Dyskusyjne Wychowawców i Pedagogów Szkolnych DZIECKO BEZPIECZNE Diagnoza - DEPRESJA. I co dalej?

Wykład poprowadzi dr nauk med.  Michał Skalski specjalista psychiatrii WUM w Warszawie.

nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni SCDiDN ul. Pescantina 2 28 - XI 15.30
biologia/przyroda Sempruch Agnieszka warsztaty

Warsztaty na temat:  Poznajemy tajniki mikroskopowania.Zajęcia poprowadzi p.dr M.Obrębska z Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody UPH w Siedlcach.

nauczyciele biologii i przyrody ZSP nr 2 w Siedlcach, ul. O.Langego 8 13 - XI 15.00
Konferencja

Jak walczyć z depresją? Mity i rzeczywistość. Wykład poprowadzi dr M. Skalski dr nauk med. specjalista psychiatrii WUM w Warszawie

zainteresowani nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach, ul O. Langeo 8, s.16 28 - XI 15.30
biblioteki szkolne Tatarczak Danuta spotkanie autorskie Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan
zainteresowani nauczyciele Biblioteka Pedagogicznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 18 - XI 12.00
Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej
zainteresowani nauczyciele bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitow Podlaskich 16 26 - XI 11.00
przedmioty zawodowe Witkowska - Michalak Małgorzata Lekcja otwarta doradcy metodycznego "Prostokątne rzuty obiektów przestrzennych"
zainteresowani nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 4 - XI 8,00
projekt edukacyjny VIII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni - spotkanie organizacyjne
zainteresowani nauczyciele Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, sala nr 23 13 - XI 16,30
historia i WOS Woźnica Anita - - - - 0 - XI -


statystyka