Formularz logowania
Twoja sugestia

asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd asd asds asd asdsa sd asa as dajlkajsda dsasdoijsd asd
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:

TerminarzPrzedmiot Prowadzacy Forma Tematyka Adresat Miejsce Dnia Godzina
Doradztwo zawodowe Joanna Matysek konsultacje zespołowe Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej i w branżowej szkole I stopnia Zainteresowani nauczyciele, doradcy zawodowi SCDiDN Siedlce ul. Oskara Langego 6 2017-09-25 15.00
wychowanie przedszkolne Józefa Jóźwik zespół problemowy Z nową podstawa programową w nowy rok szkolny; treści matematyczne dla przedszkoli, planowanie, pomysły na realizację Nauczyciele wychowania przedszkolnego o różnym stażu pracy MP nr 13 Siedlce ul. Woszczerowicza 9 2017-09-13 16.00
Edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne Danuta Lebuda konferencja Jak efektywnie wdrażać podstawę programową kształcenia ogólnego w edukacji wczesnoszkolnej? Zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-14 15.00
Szkolnictwo specjalne Edyta Biernacka zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym dotyczące ucznia ze SPE Zainteresowani nauczyciele i specjaliści SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-14 14.00
Matematyka Dorota Saj zespół problemowy Reforma oświaty - prawo oświatowe, podstawa programowa, kierunki wspomagania nauczycieli matematyki przez doradcę metodycznego w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele matematyki SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-21 15.00
Informatyka/ technika Dariusz Kozioł konferencja Jak efektywnie wprowadzać nową podstawą programową z informatyki w szkole podstawowej Zainteresowani nauczyciele SP nr 3 Siedlce ul. Sekulska 10, s. 18 2017-09-21 16.00
Język angielski Jolanta Król zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa - język angielski Nauczyciele języka angielskiego SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-15 14.30
język niemiecki Agata Bryłka zespół problemowy Język obcy w nowej podstawie programowej Nauczyciele języka niemieckiego SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-29 15.00
Język rosyjski Ewa Jagiełło zespół problemowy Język obcy w nowej podstawie programowej Nauczyciele języka rosyjskiego SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-29 15.00
Przyroda/ biologia Agnieszka Sempruch konferencja Praca nauczyciela biologii i przyrody z nową podstawą programową Nauczyciele Przyrody i biologii SCDiDN Siedlce ul. O .Langego 6, II piętro 2017-09-19 15.00
geografia Marta Lipińska konsultacje zespołowe Nowa podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej jako drogowskaz do nowoczesnej i kreatywnej edukacji Zainteresowani nauczyciele SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-25 15.00
historia Anita Woźnica zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa - historia Nauczyciele historii wszystkich typów szkół I LO Siedlce ul. Floriańska 10, s. 17 2017-09-28 14.00
WOS Anita Woźnica zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa - wiedza o społeczeństwie. Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół I LO Siedlce ul. Floriańska 10, s. 17 2017-09-29 14.00
plastyka Bożena Prachnio zespół problemowy Jak realizować proponowaną podstawę programową z plastyki? Nauczyciele plastyki SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-28 15.30
muzyka Dariusz Różański zespół problemowy Lekcja muzyki czy lekcja o muzyce. Treści i warunki ich realizacji w podstawie programowej. Nauczyciele muzyki szkół podstawowych SP nr 8 Siedlce, ul. Pescantina 2 2017-09-14 14.30
religia Ewa Komorowska zespół problemowy Zmiany w prawie oświatowym. Podstawa programowa Zainteresowani katecheci SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-13 15.30
przedmioty zawodowe Małgorzata Witkowska - Michalak zespół problemowy Programy nauczania przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSP nr 3 Siedlce ul. Ks. J. Popiełuszki 8, s. 23 2017-09-06 14.00
wychowanie fizyczne Mariusz Berczyński konsultacje zespołowe Wdrażanie nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego w szkole podstawowej Nauczyciele wychowania fizycznego ZSP nr 2 w Siedlcach ul. O. Langego 8 2017-09-07 13.00
biblioteki szkolne Danuta Tatarczak Akademia Nauczyciela Bibliotekarza Reforma oświaty – zadania biblioteki szkolnej Nauczyciele bibliotekarze SCDiDN Siedlce ul. O. Langego 6, II piętro 2017-09-15 11.00
statystyka