ZMIANY W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY - harmonogram szkoleń dla nauczycieli

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. na szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych. 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Przedmiot

Temat

Miejsce

Data

Godzina

Język polski

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty

Microsoft Teams

NABÓR ZAMKNIĘTY

29.01.2021

16.00

Język polski

Zmiany w wymaganiach na egzaminie dla ósmoklasisty z języka polskiego - edycja 2

Microsoft Teams

NABÓR ZAMKNIĘTY

12.02.2021 16.00

Matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku w świetle nowego rozporządzenia MEN

Microsoft Teams

NABÓR ZAMKNIĘTY

28.01.2021

15.00-18.00

Matematyka Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku w świetle nowego rozporządzenia MEN - edycja 2

Microsoft Teams

NABÓR ZAMKNIĘTY
04.02.2021 15.00-18.00

Język obcy

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego w 2021 r.

Microsoft Teams

NABÓR ZAMKNIĘTY

29.01.2021

14.00

Język obcy Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego w 2021 r. - 2 edycja

Microsoft Teams

NABÓR ZAMKNIĘTY
11.02.2021 14.00
Język obcy Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego w 2021 r. - 3 edycja

Microsoft Teams

ZGŁOŚ SIĘ

04.03.2021 14.00